Fremtiden tegner ikke lyst

TEKNOLOGI:Ernst Simonsen bekymrer sig (23.2.) over statens efterhånden voldsomme overvågning og udplyndring af de resterende produktive borgere. Og med god ret. Informations-teknologien giver fantastiske muligheder i så henseende. På den anden side giver den samme teknologi også mange muligheder for den, der forstår at udnytte den til at undvige den voldsomme statskontrol og udplyndring. Det beskrives meget overbevisende i tre værker af forfatterparret James Dale Davidson og William Lord Res-Mogg (tidligere chefredaktør for the Times). "Blood in the Streets", "The Great Reconing" og "The Sovereing Individual". Mig bekendt er disse bøger ikke omtalt i Danmark, og de bliver næppe oversat, hvilket er en skam, for de er uhyre spændende og tankevækkende. Lad mig skitsere indholdet af "The Sovereign Individual". Historien er cyklisk. Det er ikke noget nyt, men her ses dette fra en ny vinkel, der defineres som "Megapolitics". En 500 års cyklus synes fremherskende. Identificerede cyklus'er er: Romerske Imperium (ca. 0-500), Den "mørke middelalder" (500-1000), Feudaltiden (100-1500), Industrialderen (1500-2000), Informationsteknologi-alderen (2000-?) Megapolitikken er for en stor del bestemt af våbenteknologien. Vi er på vej ind i en ny tidsalder, hvor informationsteknologien vil omskabe verdensordenen. Informationsindholdet i produkterne stiger voldsomt: Kæmpefabrikker bliver forældede, således at fagforeninger får svært ved at presse lønninger i vejret. Og det kreative mindretal vil ikke længere være bundet af statsgrænser. De kan flytte hen, hvor staten tilbyder dem rimelig service for den skat, de betaler, og stadig have fuldt herredømme over, hvad de foretager sig via internettet, idet de selvfølgelig bruger effektiv kriptering. De vil være de "suveræne indivier". Forskellen mellem rig og fattig vil vokse stærkt. Velfærdsstaten vil ikke overleve; dens forfald vil betyde alskens statsovergreb og forsøg på kontrol. Våbenteknologien favoriserer i dag forsvar (fremfor angreb). Det kan synes utroligt i betragtning af fremskridtene inden for high-tech våbenteknologien, men de nye våben er uhyre kostbare og komplicerede dyre. Det allerede bankerotte USA kan ikke fortsætte som verdens politimand. Derimod vil enmandsbetjente jord-til-luft missiler snart være lige så billige som transistorradioer. "Kampen mod vestlige folk, investering og indflydelser er ikke længere begrænset til fjerne ørkenområder. Terrorister kan bruge deres moderne våben til at skyde småpiger i Vestens storbyer. Og det gør det ("Blood in the Streets" p. 67). Når forsvarsvåben bliver overlegne over for angrebsvåben, opsplittes de store stater i mindre enheder. Vi ser det i Afrika og i Kaukasus-området, hvor "khalashnikov-kulturen" allerede er den fremherskende. Det er bestemt ikke behageligt, endsige betryggende. Det er virkeligheden sjældent.