Skolevæsen

Fremtiden til debat på Lerkenfeldt

FARSØ:Venstres uddannelses- og IT-ordfører, Tina Nedergaard, fik en flot modtagelse, da hun tirsdag aften var hovedtaler ved Venstres traditionsrige Lerkenfeldt Træf hos borgmester H. O. A. Kjeldsen, hvor ca. 150 lokale Venstre-medlemmer var mødt frem i sommerregnen. På forhånd var den unge løvinde blevet bedt om at give sit bud på, "hvad fremtiden skal med Venstre". Og Venstre-folket kan åbenbart godt lide klar tale. For klapsalverne bragede gennem godsets lade, selv om Tina Nedergaard fra start til slut i høj grad satte det personlige ansvar i højsædet og flere gange slog fast, at spørgerne selv skulle handle, frem for at spørge, hvad det offentlige eller politikerne kan gøre ved de konkrete problemer i skolerne, problemer med unges misbrug af stoffer og alkohol. Og Folketingets nyvalgte formand, Christian Mejdahl, der også deltog i Lerkenfeldt-træffet, var på banen med en uforbeholden ros til den unge politiker: Ifølge Tina Nedergaard består Venstres mission i de kommende år handle om at få det personlige ansvar i højsædet - i stedet for at staten påtager sig flere og flere opgaver og kræver større og større skatter. - Hvis Venstre skal være fremtidens parti - og det er vi allerede med skattestoppet godt på vej til - skal så vi ikke give efter for de lette her-og-nu-løsninger. Vi skal satse langsigtet. Fremtiden har brug for det parti, der i nutiden sender de lange pile af sted. Dem, der viser frem og ikke kun løser opgaverne til dagen og vejen, slog Nedergaard fast og pegede på, at Venstre gennem folkeskolereform, erhvervsskolereform, gymnasiereform og flere penge til forskning og udvikling også konkret viser, at man handler langsigtet. At føre en langsigtet politik har dog den risiko, at man kan miste vælgere på den i det lange løb. - Der er nogen, der vil spørge, hvorfor jeg selv skal lide afsavn for, at nogen om 20 år skal have det godt, erkendte hun. Men derfor skal Venstres svar på udfordringerne aldrig blive at give efter for her-og-nu-krav om flere penge. - Vi skal være kendte på, at vi laver bedre systemer - ikke at bruge flere penge på dårlige systemer, sagde Tina Nedergaard. Og når det gælder urolige unger i folkeskoleklasserne og unge, der drikker og ryger fede, så er det de nære omgivelser, der må handle, mente hun. - Vi skal aldrig som så mange andre gå ind og lade alting statsliggøre. Det har aldrig være staten, der ringer hjem til en elev, der havde det dårligt og pjækkede fra skole. Det har altid startet med, at mennesker handler. Sådan er det stadigvæk, mente Tina Nedergaard.