Lokalpolitik

Fremtiden til overvejelse

Borgmester Bent Sørensen (S) tygger på den politiske fremtid

V. HASSING: Hvis den nye kommunalreform bliver en realitet, vil den 60-årige adjunkt Bent Sørensen fra V. Hassing gå over i historien som den sidste borgmester i Hals Kommune, som vi kender den nu. Men hvad så? Vil kommunens førstemand sige farvel og tak efter 24 år i Hals Byråd, eller vil han tage imod den store politiske udfordring, det er at søsætte den nye kommune, som Hals Kommune bliver en del af? - Det er svært at træffe en beslutning på nuværende tidspunkt, for jeg ved ikke, hvad det er, at jeg træffer en beslutning om. Meget afhænger af, om vi kommer sammen med Dronninglund eller Aalborg. Jeg vil afvente og se, hvilke poster man kan stille op til, siger Bent Sørensen. Borgmesteren slår i den forbindelse fast, at spørgsmålet om hans politiske fremtid ikke skal blandes ind i debatten om den nye kommunalreform - samtidig med at han påpeger, at netop udfaldet af reformforhandlingerne vil være med til at påvirke hans personlige beslutning om, hvorvidt han også efter den nuværende byrådsperiode skal arbejde videre med politik eller ej. - En ting er dog i det her sikkert. Jeg vil ikke stile efter posten som borgmester i Aalborg Kommune, hvis det er dér, vi ender, siger Bent Sørensen, som dermed peger på en af de forskelle, der for ham personligt vil være i forhold til at gå sammen med enten Aalborg eller Dronninglund kommuner. Bent Sørensen understreger dog i den forbindelse, at hans personlige ønsker ikke skal påvirke beslutningen om, hvem Hals Kommune vil have mest ud af at gå sammen med. Borgmesteren bemærker i den forbindelse også, at han sagtens kan leve med at skulle arbejde politisk videre på en post, der ligger på et lavere niveau end en borgmes-terpost. - Det kunne udmærket tænkes, men jeg vil overveje de muligheder, der er, når der er kommet en løsning på det her. Og så vil jeg også melde ud, hvad jeg vil. Det kunne jo også tænkes, at jeg siger stop, siger Bent Sørensen. Holder Bent Sørensen derfor indtil videre fremtids-kortene tæt inde til kroppen, så er det også værd at bemærke, at han midt i overvejelserne om sin egen fremtid i den lokalpolitiske verden kan se et Aalborg Byråd, der har Socialdemokraterne som den største gruppe - ligesom i Hals Kommune - mens det i Dronninglund Kommune er Venstre, der p.t. har den største gruppe i byrådet. Sidstnævnte er i øvrigt også tilfældet i Sæby Kommune, der også er blevet nævnt som en mulig kommune-sparringspartner sammen med Dronninglund.