EMNER

Fremtiden tilhører Vestager

Det er slået stort op i dele af pressen, at en Megafon-måling afslører lav tiltro til Margrethe Vestager som leder af Det Radikale Venstre.

Ja, selv i de radikales egne rækker viser Megafon-målingen lav tiltro til Margrethe Vestager som leder. En ren lækkerbisken for enhver, der ønsker Det Radikale Venstre hen, hvor peberet gror. Men så let slipper I ikke af med det lille parti med historisk stor indflydelse på dansk politik i de seneste 100 år. Der er ingen grund til at skjule, at Det Radikale Venstre i disse år har en vanskelig periode. Det skyldes naturligvis, at da vælgerne i 2001 satte VKO-flertallet til roret og genvalgte dette flertal ved de to efterfølgende valg i 2005 og 2007 - det første rene højreflertal i Folketinget siden Venstre-manden Madsen-Mygdals regering 1926-29 - satte vælgerne samtidig Det Radikale uden for væsentlig indflydelse. Det har skabt frustrationer i dele af Det Radikale Venstre og er den direkte årsag til, at partiet har oplevet to afskalninger. Først Khader-Samuelsens Liberal Alliance og nu Simon Emil Ammitzbøls Borgerligt Centrum. Men tilbage står Det Radikale Venstre med en usvækket tro på de radikale værdier om et retssamfundet, der værner om grundlæggende retsværdier og principperne om magtens tredeling. Social ansvarlighed og værn om mindretallenes rettigheder. En skattepolitik, der belønner flid og dygtighed, men samtidig sikrer, at samfundets svage ikke lades i stikken og kun allernådigst får lov til at spise krummerne fra de riges bord. En økonomi- og erhvervspolitik, der hviler på et ægte socialliberalt fundament. En offentlig sektor, der viser tillid til medarbejderne frem for kontrol og tiltagende detailstyring. Genskabelse af respekten for det kommunale selvstyre. Tilbagevenden til dansk udenrigspolitiks traditioner for dialog og mellemfolkelig forståelse. Og en politik, der viser større menneskelig respekt for flygtninge og indvandrere. Vi lever i en tid, hvor hensynet til de stærkeste enkeltindivider vejer tungere, end hensynet til de svage og til fællesskabet. Derfor vokser uligheden i Danmark i disse år. Det Radikale Venstre deltager ikke i tidens populistiske overbudspolitik. Vi arbejder for at bevare grundlæggende fællesværdier i samfundet, som er skabt op gennem det 20. århundrede, primært ved samarbejde mellem Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre. Værdier som er under pres i disse VKO år. Vi arbejder for løsninger på tidens problemer ud fra den målsætning at omstillingen og tilpasningen af det moderne samfund til tidens udfordringer, skal ske på grundlag af et bredt folkeligt værdisæt, der også vise respekt og beskytter rettighederne for mindretallene. Det må erkendes, at det er ikke let for os radikale at trænge igennem lige for tiden. Men vi tror på, at fremtiden arbejder for vores værdisæt og derfor skal vi nok komme tilbage igen til afgørende indflydelse på dansk politik. Da Marianne Jelved tiltrådte som leder af Det Radikale Venstre, havde hun også en meget vanskelig start med lave meningsmålinger og mange såede tvivl om hendes evner som partileder. Men hun brændte igennem og skabte stor respekt og troværdighed omkring sin person og evne til lederskab, både som partileder og som økonomiminister i SR regeringen op gennem 1990'erne og frem til regeringsskiftet i 2001. Jeg er ikke i tvivl om, at Magrethe Vestager også nok skal brænde igennem, fordi hun - ganske vist med en noget anderledes profil end Marianne Jelved - står for den samme respekt for grundlæggende værdier i det danske samfund, værdier som der skal føres en kamp for. Den kamp tager Det Radikale Venstre på sig og det er ikke en let sag i en tid, hvor populisme, forsvar for individualismen og den stærkes ret giver mere pote i valgboksene, end kamp for fællesskabet, mindretallenes og de svages lige ret. Men jeg tror, at flere og flere vil indse at VKO"s vej fører det forkerte sted hen. Derfor: Hold fast, Margrethe Vestager! Fremtiden tilhører dig.