Fremtiden usikker for erhvervspraktikken

Ordning evalueres løbende

HOBRO:I årevis har tusindvis af unge skoleelever smagt på det virkelige arbejdsliv med praktikophold på virksomheder. Men erhvervspraktikanternes fremtid er usikker. I princippet er praktik til alle afskaffet, siden en ny lov tvang kommunerne til at samle sig i større enheder for at løse vejledningen af de unge. Hobro slog pjalterne sammen med Aars, Arden, Farsø, Hadsund, Løgstør og Nørager, som i fællesskab driver Ungdommens Vejledningscenter Himmerland i Aars. En række af de tidligere skolevejledere er nu ansat på deltid under centret, men fungerer også fortsat som lærere på skolerne. En konsekvens af det nye samarbejde er, at erhvervspraktik for alle er væk. Elever med særlige behov kan stadig komme i praktik. Men Hobro Byråd ønskede alligevel at bevare ordningen. Derfor kommer eleverne i 9. klasse stadig ud i det "virkelige liv" én uge om efteråret. - Vi evaluerer løbende, og det er bestemt ikke et kardinalpunkt for mig, at vi bevarer praktikken. Jeg kan godt forestille mig, at eleverne får mere ud af en fleksibel ordning, hvor nogle er i erhvervspraktik, mens andre måske arbejder med et tema på skolen, siger Jan Hviid (V), der er formand for børne- og kulturudvalget. De enkelte skoler skal selv arrangere praktikopholdene for eleverne. Det koster nogle lærertimer, men Jan Hviid mener ikke, der er særlig meget økonomi i spørgsmålet om erhvervspraktik. - Det handler om elevernes udbytte. Vi skal også huske på, at 9. klasse er et travlt år med blandt andet afgangseksamen, siger han. Skolevejleder Steen Langballe Pedersen fra Rosendalskolen er en af fire vejledere i Hobro Kommune, som i dag er delvist ansat under vejledningscentret i Aars. Han står bag denne uges erhvervspraktik for godt 50 elever i 9. klasse på Rosendalskolen, men arbejdet udfører han som lærer på skolen, og ikke som skolevejleder. - Jeg håber, at der også næste år er erhvervspraktik for eleverne i 9. klasse. De har godt af at komme ud. De opnår et vist jobkendskab, og de færreste véd jo noget om, hvordan det er at gå på arbejde otte timer om dagen, siger Steen Langballe.