Fremtidens bil grøn

Transportsektoren, som i disse år står for en stadig stigende andel af vores samlede udledning af drivhusgasser, er et oplagt sted at starte, hvis man vil forhindre klimaforandringerne.

Der er behov for, at vi i stigende grad støtter udviklingen af nye grønne køretøjer, der kan afløse de meget forurene benzin- og dieselbiler. I EU-Parlamentet har netop grønne køretøjer været højt på dagsordenen de sidste måneder. EU-Parlamentet har eksempelvis vedtaget nye skrappe krav til, hvor meget CO2 en ny bil må udlede pr. kilometer. Står det til os, skal reglerne gælde allerede fra 2012. Bilindustrien har nemlig allerede haft ti år til at omstille sig til. Parlamentet har også vedtaget et sæt regler, som jeg har været pennefører på, der skal sikre, at offentlige myndigheder går forrest og køber grønne køretøjer. Fremover skal ikke bare indkøbsprisen, men også den miljømæssige belastning i form af CO2- og partikeludledning nemlig medregnes, når den samlede pris gøres op. Det vil betyde, at miljøhensyn fremover bliver et vigtigt konkurrenceparameter for de bilproducenter, der vil sælge til det offentlige. Desværre er det ikke sikkert, at EU-Parlamentets grønne linje bliver til virkelighed. Netop nu gør EU’s miljøministre nemlig, hvad de kan, for at få de nye krav til bilindustrien udskudt. De prøver at bruge finanskrisen som undskyldning, men det argument er helt forfejlet. Det er jo netop nu, hvor verdensøkonomien er på vej mod en recession, at der er behov for massive investeringer i at udvikle nye grønne teknologier, der kan sikre fremtidens vækst og arbejdspladser.