Fremtidens bolig er måske i træ

Nordisk samarbejde bag udvikling af træ som byggemateriale

SKAGEN:Der er gennem den seneste halve snes år udviklet nye tekniske løsnigner til bygning af træhuse. det er blandt andet sket gennem Nordisk Industrifonds projekt Nordic Wood. Der er blandt andet arbejdet med brandregler, som gør det muligt at bygge etagehuse i træ. Alligevel er det begrænset, i hvor høj grad træ anvendes til boligbyggeri, og det skyldes blandt andet, at den nye viden ikke er samlet og derfor heller ikke er umiddelbar og let tilgængelig for bygherrer, fremgår det af et oplæg til en ny samarbejdsaftale mellem seks nordiske byer, som vil forsøge at fremme anvendelsen af træ til byggeri - både boligbyggeri, institutionsbyggeri og virksomhedsbyggeri. Det er tanken, at samarbejdet både skal præsentere bygninger i træ og vis, hvordan der kan projekteres hele bydele og kvarterer baseret på bygninger i træ. De seks byer i samarbejdet er Vejle, Skagen, Trondheim i Norge, Karlebo i Finland, Växjö i Sverige og Eilgsstadir på Island, og styregruppen for samarbejdet mødes i Skagen 10. og 11. marts næste år for dels at drøfte et udkast til en samarbejdsaftale, som er udarbejdet af Skagen Kommune, og for at udveksle oplysninger og erfaringer med de demonstrationsprojekter, som hver af de seks kommuner har valgt. Samarbejdet skal samle viden og erfaring med træbyggeri og formidle den videre, og de seks byer skal ved hjælp af demonstrationsprojekter øge interessen for træhusebyggeri og samtidig stå for projekter, som er eksempler på, hvilke miljøer, der kan skabes med træhusbyggeri. Det er planen,a t samarbejdet ikek alene skal være begrænset til de nordiske byer. Det er tanken, at man også vil inddrage forskningsinstitutioner, blandt andre universiteter, i samarbejdet og være behjælpelig med at opbygge et netværkssamarbejde mellem universiteterne og træforskningsinstitutioner. Baggrunden for samarbejdet omkring træhus-projektet er blandt andet, at der er en stigende interesse hos borgerne for at bo i træhuse af både æstetiske og indeklimamæssige årsager, og at anvendelsen af træ fremfor andre byggematerialer formentlig kan være med til at nedbringe mængden af CO 2. I samarbejdet lægges desuden vægt på, at der ikke tidligere er foretaget undersøgelser af træbyggeriets fordele og muligheder i moderne byudvikling. Man venter derfor, at det nordiske samarbejde vil blive modtaget med interesse i både de lande, som de deltagende byer er fra, men også fra andre europæiske lande. De seks byer har, som nævnt, valgt hver et demonstrationsprojekt, og det er for de fleste vedkomemnde, boligbyggeri. I Skagen er det således byggeriet i det område, som afgrænser Skagen by ud mod det naturfredede Damstederne. I Vejle er det også et boligkvarter, Nørreskovparken. Både Karleby og Trondheim deltager også med boligkvarterer, mens Egilsstadig bidrager med et institutionskvarter og Växjö har planer om en blandet boig- institutions- og virksomhedsbydel.