Fremtidens brændstof

Et storstilet forskningsprojekt, der viser vejen for 100 procent vedvarende energi i Danmark, diskvalificerer bioethanol, teknologien er ikke effektiv og fleksibel nok, mener eksperterne. Fly, skibe og lastbiler skal ikke drives af bioethanol i fremtidens energisystem med 100 procent vedvarende energi, de skal i stedet køre på methanol eller DME, der produceres ud fra forgasning af biomasse.

Det fremgår af anbefalingen til energipolitikerne fra eksperterne i et meget stort, tværfagligt forskningsprojekt Ceesa, hvor 24 forskere over fire år arbejdet med energiscenarier og analyser af vores energifremtid, med en satsning på methanol som det primære supplement til en udbredt elektrificering af transportsektoren lægger Ceesa-projektgruppen op til noget af et teknologiskift. Efter råd fra ekspertgruppen dropper man derfor den danske satsning på bioethanol stik imod tidligere planer, bioethanol produktion i Danmark er for dyrt og derfor vil man ikke etablere de to bioethanolfabrikker i landet, som man ellers havde ambitioner om. Produktion af andengenerations-bioethanol droppes til fordel for methanol eller DME, som produceres ved forgasning af biomasse, det rammer de danske virksomheder Novozymes og Danisco som er de førende producenter af enzymer til brug i bioethanolanlæg, samt Dong Energys Inbicon-anlæg i Kalundborg, verdens største forsøgsanlæg på området. Lektor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet forklarer, hvorfor bioethanol er dømt ude, både biomasse og dyrkningsarealer til biomasse i Danmark er en begrænset ressource og derfor har vi valgt den teknologi, som gav mest energiudbytte og størst fleksibilitet set i forhold til det samlede energisystem, som transportsektoren skal indgå i, siger han og forklarer, at fremstilling af biomethanol skal ske ved at forgasse biomasse (træ) og derpå tilsætte brint, der er skabt ved elektrolyse, hvor processen drives af vindmøllestrøm, ved denne proces kan man enten lagre bioforgasnings-gassen i det eksisterende gassystem, eller man kan lagre det færdige biobrændstof. En sammenligning af energiregnskaberne for de to teknologier er kompliceret, forklarer Brian Vad Mathiesen, men i runde tal taber man 50 procent af energien ved omdannelse af biomasse til bioethanol, regnestykket forudsætter endvidere brug af vindmøllestrøm og nedre brændværdi. Netop at opgøre den indenlandske biomasse-ressource har været et af kernepunkterne i Ceesa-gruppens arbejde, i dette arbejde har deltaget både forskere fra KU Life og fra DTU og Syddansk Universitet, som tidligere - har repræsenteret holdninger, som har stået stejlt over for hinanden. Fra "vi skal bare brænde biomassen" til "bioethanol er den intelligente måde at anvende halmen på", er gruppen nu kommet frem til, at halvdelen af Danmarks fremtidige - meget lavere - energiforbrug skal komme fra biomasse. Når du om nogle år fylder brændstof på din bil, så er det sandsynligvis hverken benzin eller diesel, som skal i tanken, et godt bud på fremtidens brændstof er et produkt, som kaldes DME, et bedre og mere miljøvenlige brændstof. Det er et rent brændstof, som forurener mindre end de traditionelle brændstoffer, ud over at være brændstof til biler, kan det f.eks. også bruges til opvarmning, madlavning og til produktion af strøm i kraftværker, det smarte ved DME, er at det ikke behøver at blive fremstillet af fossile brændstoffer, men kan fremstilles ud fra affald. DME er ikke en ny opfindelse, det har været kendt siden 1800-tallet, det nye er, at man har opdaget, at DME er et godt brændstof og kan bruges som brændstof i biler. f.eks. afprøver Volvo DME på lastbiler. DME kan fremstilles ud fra mange forskellige energikilder f.eks. ud fra syntesegas, der er en blanding af brint og CO, det sker ved forgasning af næsten alt, hvad der indeholder kul- og brintatomer, dvs. biomasse, affald, landbrugsprodukter, naturgas og kul. Et godt eksempel er Volvos lastbilprojekt, her fremstilles syntesegassen ud fra et affaldsprodukt fra de svenske papirfabrikker som kaldes sortlud, man regner med, at DME produceret fra den svenske sortlud alene vil kunne erstatte en fjerdedel af al benzin og diesel i Sverige Når diesel eller benzin brændes af i bilens motor, så dannes der en række giftige stoffer, DME er renere end benzin og diesel, den indeholder ingen svovl og er ikke kræftfremkaldende, der dannes heller ikke sod, når DME brændes af. Som nævnt afprøves DME nu i bilmotorer, DME testes også til brændselsceller og fremtiden vil muligvis byde på DME-drevne kraftværker, DME er en af vejene til at omdanne forskellige typer af affald til brændstof. Det er en måde at få energi fra mange forskellige kilder og ikke bare fra fossile brændstoffer, samtidig er DME en vej til et renere miljø, DME er dog ikke det eneste bud på fremtidens brændstof, i dag overvejer forskerne forskellige muligheder ud over DME, f.eks. ethanol, metanol og brint. Tiden, forskningsresultaterne og den politiske dagsorden vil vise, hvor fremtrædende en plads DME vil få blandt fremtidens brændstoffer.