Aabybro

Fremtidens forstad

AABYBRO:Borgmester Ole LykkegaardAndersen (V) er af Boligstyrelsen blevet inviteret til et temamøde i København mandag, og det skal handle om fremtidens forstæder. Aabybro er med som én af tre repræsentanter for de mindre kommuner, ligesom tre større kommuner og tre købstæder vil deltage sammen med forskere, arkitekter og ejendomsmæglere. De skal alle diskutere fremtidens forstæder og prøve at afdække fremtidens behov, og de krav, der stilles til en attraktiv bosætningspolitik - For vores vedkommende gælder det om at sikre, at parcelhuskvarterene modsvarer fremtidens krav, siger borgmesteren. -Det skal ses i lyset af, at kommunen jo vedtager en boligpolitik på baggrund af forårets borgermøder, siger Ole Lykkegaard Andersen. - Men én ting er jo at vedtage en politik, noget andet er at udmønte den, og det kan dette møde måske give inspiration til, siger han. Mødet er delt op i to temaer. Det ene handler om parcelhus-kvarterer fra 1960- og 1970-erne. Det andet tema er de oversete steder i forstæderne, så som de forblæste hjørner, de kedelige offentlige arealer og parkerings-arealer.