EMNER

Fremtidens hjem på tegnebrætte

Studerende med morgendagens hus

AALBORG:Et hus, der rækker ind i fremtiden i kraft af automatik, æstetik, fleksibilitet og pris! Mindre kan ikke gøre det, når målet for et tæt samarbejde, der i øjeblikket foregår mellem Århus Arkitektskole og Aalborg Universitet, skal beskrives. Cementkoncernen Aalborg Portland har deltaget i arbejdsgruppen, der har forberedt de i alt 28 civilingeniør- og arkitektstuderendes projektarbejde, der efter planen skal udmønte sig i et konkret forslag til et såkaldt ”Smart House”. At Portland deltager i projektet, hænger ifølge virksomhedens forskningsdirektør Jesper Sand Damtoft sammen med, at virksomheden som leverandør til byggeindustrien vil have fordel af et innovativt nordjysk byggemiljø. Udstillingsmodel - Det er vores håb, at forslaget kan virkeliggøres i form af et hus i Nordjylland, siger Jesper Sand Damtoft. Han lægger dog ikke skjul på, at for at man når dertil, skal de studerendes forslag honorere store krav. - I tidens løb er der jo præsenteret masser af såkaldt intelligente huse med masser af elektronik, så det vi håber på at opnå med dette projekt, er nogle bud på løsninger, man ikke har set andre steder. Og samtidig skal det selvfølgelig være realistisk, siger forskningsdirektøren, der udpeger punkter som fleksibilitet, æstetik, miljø og effektivitet som af afgørende betydning i den sammenhæng. - Effektivitet er udtryk for, at projektet også handler om at kombinere videnskab og industri, siger han. Hvad fleksibilitet angår, handler det om mere, end at der kan flyttes nogle vægge. - Man kan forestille sig et hus bestående af en tung kerne, der står på stedet permanent, og lette moduler, der kan føjes til eller fjernes igen, i takt med at pladsbehovet ændrer sig, siger forskningsdirektøren, der med spænding ser frem til de studerendes bud på morgendagens hus. - Der må selvfølgelig meget gerne være brugt beton i forslaget, siger Jesper Sand Damtoft med et smil. Forslaget fra de studerende skal efter planen være klar til nytår