Fremtidens leder er kvinde

Mens det generelt kniber for kvinderne med at finde vej til lederposterne i dansk erhvervsliv, så er tendensen den modsatte i Mariagerfjord Kommune.

Kvinderne dominerer det første hold lederspirer i Mariagerfjord Kommune, men det er såmænd meget naturligt, for også blandt de ansatte i almindelighed er kvinderne i overtal. Privatfoto

Kvinderne dominerer det første hold lederspirer i Mariagerfjord Kommune, men det er såmænd meget naturligt, for også blandt de ansatte i almindelighed er kvinderne i overtal. Privatfoto

I hvert fald på sigt, for et forsøg fra kommunens side på at hverve ledere blandt medarbejderne resulterede i 20 navne, 18 af dem kvinder. Projektet kaldes "morgendagens ledere" og henvendte sig i første omgang til de 25-45-årige blandt de i alt cirka 4000 medarbejdere. Af dem søgte 53 om at komme i betragtning. De 20 udvalgte har været på et fire dages kursus for at blive klogere på deres ønske om at blive ledere, og det har givet i hvert fald en af deltagerne mod på mere. - Jeg er blevet mere afklaret, og det har givet mig mere blod på tanden. Jeg vil gerne være med i et ledelsesteam, siger Jeanette Stausholm, der er lærer på kommunens 10. klassecenter med afdelinger i Hobro og Hadsund. Først i Nordjylland Mariagerfjord er den første nordjyske kommune med sådan et projekt. Ideen er at fastholde kvalificerede medarbejdere, der kan se en karrieremulighed i det offentlige. - Vi synes, det kunne være godt at finde potentielle ledere i egne rækker. Og initiativet er med til at gøre os attraktiv som arbejdsplads, mener kommunaldirektør Bo Nielsen. Morgendagens Ledere har i første omgang kostet kommunen 185.000 kroner. Der er nedsat en styregruppe, der fungerer som mentor for gruppen. De tyve medarbejdere vil af og til blive knyttet til projekter, så de enkelte medlemmer får ledelses- og styreerfaring. Gruppen skal mødes en gang i kvartalet - og i første omgang danne mindre netværk. Gruppens kønsfordeling er nogenlunde den ssamme som for de ansatte i Mariagerfjord Kommune i almindelighed, men aldersgennemsnittet på 34 år er cirka 14 år lavere end kommunens gennemsnit.