Hospitaler

Fremtidens Nordjylland: Tre store sygehuse

Politikerne kan nu med borgernes opbakning samle behandlingen, mener Mariann Geller (V)

NORDJYLLAND:Politikerne i regionsrådet kan nu med god samvittighed - og med opbakning fra borgerne - lave om på den nordjyske sygehusstruktur. Sådan fortolker Mariann Geller (V), medlem af regionsrådet, en omfattende undersøgelse af nordjydernes holdning til, hvor der skal tilbydes sygehusbehandling. Undersøgelsen, der er lavet af tre studerende på Aalborg Universitet på forslag fra Mariann Geller, viser, at et flertal af borgerne i landsdelen ville foretrække et større sygehus, næsten uanset hvilken behandling de skal have. Kontrast Det står i kontrast til flere andre undersøgelser, der har vist opbakning til en såkaldt decentral sygehusstruktur blandt et stort flertal af nordjyderne. Da Jysk Analyse for NORDJYSKE Medier spurgte vælgerne forud for regionsrådsvalget i november, sagde 71 pct., at de ønsker at fastholde en decentral struktur og dermed ikke samle behandlingerne på færre store sygehuse. I valgkampen talte de fleste kandidater også for en decentral sygehusstruktur. - Men, siger Mariann Geller, formentlig mente politikerne ligesom mange borgere, at det var lokale arbejdspladser, de ville slås for. Det er lidt, som når alle taler for at bevare den lille lokale brugs - men køber de fleste varer i et varehus. Man har ét teoretisk standpunkt, men handler i praksis anderledes. Mener du, at Venstre kan stemme for færre sygehuse uden at bryde sine valgløfter? - Det, også mange af mine partifæller mente, var, at det var vigtigt at bevare lokale arbejdspladser. Så det var en fejl, hvis nogen har fortolket Venstres valgprogram sådan, at I ville slås for at bevare behandlingen på de sygehuse, hvor det hidtil er foregået? - Ja, det var ikke det, politikerne har ment. Det er du helt sikker på? - Der er nogle, også i Venstre, som ikke har villet se i øjnene, at virkeligheden har forandret sig. Mig kommer det ikke bagpå, at borgerne foretrækker at blive behandlet centralt. Det har jeg i årevis fornemmet i mit arbejde som sygeplejerske. Men i valgkampen følte jeg i høj grad manglende vilje og lyst til at se tingene i dét perspektiv. Orla Hav sagde forleden, at han i regionsrådet ikke har set nogen benhårde centralister. Har han overset dig? - Benhård vil jeg ikke sige, at jeg er. Men jeg står ved, at jeg mener, at vi både af økonomiske grunde og af hensyn til kvaliteten må centralisere behandlingen mere end i dag. Det glædelige er, at jeg nu kan sige, at borgerne i Nordjylland også foretrækker den model, siger Mariann Geller. Folkehøring Stod det til hende alene - og hun understreger, at hun ikke udtaler sig på sit partis vegne - skal Nordjylland i fremtiden have tre hovedsygehuse: Aalborg, Hjørring og Thisted. Det tilsiger geografien. Nogle af de andre sygehuse skal fuldt ud specialiseres i eksempelvis ortopædkirurgi, men på en måde, så der også er et fagligt miljø og forskning. - Jeg kunne for mig se, at Frederikshavn, enten Hobro eller Farsø samt enten Brovst eller Dronninglund kunne få en sådan rolle. De øvrige sygehuse skulle så være sundhedscentre eller lignende, siger Mariann Geller, som pointerer, at hun afventer Sundhedsstyrelsens mere præcise anbefalinger. Samtidig håber hun, at det til efteråret bliver muligt at følge de tre studerendes undersøgelse op med en folkehøring i samarbejde med Aalborg Universitet.