Lokalpolitik

Fremtidens rådhus bliver digital

Thure Barsøe Carnfeldt vil gerne have en folkeafstemning om den kommende kommunesammenlægning. Jeg kunne foreslå et valg mellem flg. to muligheder: 1) En kommune, hvor den nuværende Dronninglund kommune, vil få mindst 10 byrådsmedlemmer i byrådet eller 2) indlemmelse i en kommune med 200.000 indbyggere, hvor Dronninglund kan få 2 - i bedste fald – 3 medlemmer i byrådet. Vi behøver ikke sætte navn på de mulige kommuner – valget står mellem disse to muligheder. Måske synes folk i Aså, at der er langt til Brønderslev, men i en Brønderslev-Dronninglund kommune kan de få et byrådsmedlem valgt – de skal være mere end heldige, hvis de får et medlem valgt til Aalborg Byråd. Mange snakker om, hvor et kommende rådhus skal ligge. Det vil aldrig være længere væk end den nærmeste computer. Fremtidens rådhus er digitalt. Og skal man snakke med en ansat, så må der etableres servicecentre i de større byer. Strukturkommissionen anbefalede kommuner på mindst ca. 32.000 indbyggere. Dronninglund + Brønderslev vil tilsammen få 35.000 indbyggere. Der vil altså blive en administrativ effektiv kommune med nærdemokrati. At mange føler sig mere tilknyttet Aalborg, fordi de handler i Salling og går på juleindkøb på Bispensgade, måske har en eksamen fra en uddannelsesinstitution i Aalborg eller er barnefødt i Aalborg kommer ikke kommunesammenlægningen ved. Vi skal have en kommune så stor, at den kan løfte opgaverne, og så lille at nærdemokratiet kan bevares. Så er det egentlig lige meget, hvilken kommune vi lægges sammen med – bare vi ikke bliver over 35.000 – 50.000 indbyggere.