Erhvervspolitik

Fremtidens Skagen

Skagen skal selv tage ansvaret for fremtiden

SKAGEN:Hvis Skagen skal have en fremtid, er det skagboerne, der skal skabe den. Det må være hovedkonklusionen efter det tværpolitiske debatmøde tirsdag aften på Skagen Sømandshjem. Mødet handlede om erhvervsudvikling og fraflytning, og var arrangeret af de fleste politiske partier i Frederikshavns-kredsen i fællesskab. Der var enighed om, at Skagen skal satse på flere områder. Dels skal byen være attraktiv at bo i, og dels skal det være attraktivt at etablere erhvervsvirksomheder i Skagen. Men der var lidt større uenighed om, hvordan skagboerne skal nå det mål. Infrastruktur Et af kardinalpunkterne er mulighederne for at komme til og fra Skagen. Både for mennesker og varer. Alle de politiske debattører var enige om, at de nuværende faciliteter er utilstrækkelige. De fleste talte for en udviddelse af landevejen, og Enhedslistens folketingskandidat, Per Clausen, mindede om, at man også skal huske den kollektive trafik. Her var De Radikales folketingskandidat, Claus Lassen, enig. Han mente, at skagboerne skal arbejde for at få DSB's IC3-tog helt til Skagen. Det vil mindske transporttiden, og dermed gøre det mere attraktivt at bo i Skagen og pendle på arbejde i andre byer. Havnen kom også i fokus, og det blev nævnt af flere, at godstransporten sagtens kan foregå ad vandvejen. Samtidig var der forslag fremme om at udnytte havnearealerne til andre virksomheder, og måske med boliger oven på virksomhedsbygningerne. Alternative arbejdspladser Børne- og Kulturdirektør, Chresten Sloth Christensen, slog allerede i sit oplæg fast, at verden er i forandring. Han forklarede, at de traditionelle arbejdspladser i fremtiden skal suppleres af videnbaserede arbejdspladser forankret i forskning. Den konklusion var folketingkandidaterne i debatpanelet enige i. Der var to hovedbud på, hvordan Skagen skal sikre sig disse arbejdspladser. Dels skal Skagen være et attraktivt sted at bo, og dels skal Skagen sikre sig en del af de offentlige job. De kommer desværre ikke dumpende af sig selv. Panelet var enige om. at skagboerne selv må pege på, hvad der bør ligge i Skagen. Her nævnte Socialdemokratiets folketingsmedlem, Bjarne Laustsen, Fiskens Hus som en af mulighederne. Men for at trække arbejdspladserne til, må Skagen være et attraktivt sted at bo. Derfor er det vigtigt, at rammebetingelserne er i orden. Hele panelet var enige om, at sygehus, politi og skolevæsen er vigtige områder. Derudover er kulturlivet og mulighederne for børnepasning vigtige. For at sikre fremtiden i Skagen skal kommunen være synlig. Den konservative folketingskandidat, Tina Ormstrup, roste i den forbindelse kommunen for den flotte hjemmeside, som også findes på engelsk. Den ros blev gentaget fra flere sider. Men Skagen skal også gøre sig synlig internationalt. Både for at tiltrække turister, erhvervsliv og indbyggere. Mere debat i fremtiden Det var det første tværpolitiske debatmøde i Skagen. Men det bliver nok ikke det sidste. Der var bred enighed om, at kommunen, borgerne og erhvervslivet skal være i løbende dialog om udviklingen. Derfor vil partierne bag arrangementet sandsynligvis lave lignende ting i fremtiden. Der var flere, der luftede ideen om at lave tænketanke. Den radikale Claus Lassen sluttede af med at stille sig til rådighed for eventuelle tænketanke og fremtidige debatmøder.