Skolelukninger

Fremtidens skole - har vi råd til at vente?

SKOLESTRUKTUR:Der har på det seneste i disse spalter været en del skriverier om fremtidens skole. I søndagsavisen stiller Stig Lundbo spørgsmålet: "Hvem skal betale?" Stig Lundbo forsøger at give udtryk for at ville skolevæsenet i Frederikshavn det bedste, men bruger - meget pessimistisk - regeringen og dens økonomiaftale med kommunerne, som undskyldning for fortsat at spare på dette område. I øvrigt mener jeg , at jeres nye partiformand også står for et skattestop. I al sit sortsyn glemmer Stig Lundbo at nævne, at regeringen i år giver tilskud til indkøb af PC'er med et beløb svarende til kr. 2.000 pr. elev i 3. klasse samt et tilskud til indkøb af nye undervisningsmidler til de naturvidenskabelige fag. Men vi er vel enige om, at skolevæsenet og dets finansiering er et kommunalt anliggende - så hvis der er en vilje, er der også en vej. Med hensyn til skolestrukturdebatten oplever jeg en mudret diskussion, fordi der er mange forskellige skjulte dagordener, som ikke altid tager udgangspunkt i det, der tjener eleverne, Folkeskolen og dens opgave på bedst mulig vis. På mange områder er der ved fælles indsats sat skub i det ny Frederikshavn. Lad os leve op til det, også på skoleområdet. Lad os få lavet et visions-scenearie, som beskriver hvilke rammer der både administrativt, ressource- og trivselsmæssigt skaber det optimalt faglige og udviklingsmæssige miljø for vore børn, og lad os bruge dette som udgangspunkt for skolestrukturdebatten. Evt. rationaliseringer skal ikke være en spareforanstaltning, men en genvej til at frigøre midler til en forbedring af niveauet. Den nys fremlagte rapport om den fremtidige skolestruktur nævner bl.a. bygningen af en ny midtbyskole til afløsning af Munkebakken og Ørnevejen. Her får vi muligheden for at få et pædagogisk flagskib, som kan indrettes efter moderne pædagogiske principper. Rent økonomisk vil det næsten kunne finansieres ved at sælge de to skoler samt spæde til med de midler, der skulle til for at gøre de to skoler tidssvarende. Lad os sende det signal, at det Ny Frederikshavn virkelig mener det, når man snakker om at ville skabe en bedre ramme for vore børns undervisning. Lad os komme i gang!