Fremtidens skole - øget klassekvotient

Skolepolitik: Som replik på Knud Wilsons (DF) regnestykke i læserbrev i NORDJYSKE 21. juni 2005 må konklusionen være, at løsningen på fremtidens folkeskole er flere elever i hver klasse, for det giver en rationaliseringsgevinst. Det må jeg give Wilson ret i, også selv om beregningen måske er lidt overdrevet med en øget klassekvotient på 25 pct. Men det er måske det, som Wilson reelt mener. Men jeg er ikke enig i, at det er måden, vi skal udvikle og sikre fremtidens skole. Folkeskolen har brug for investeringer og omfordeling af ressourcer - ikke besparelser. Med den netop indgåede kommuneaftalen bliver der sparet 260 mio. på folkeskolen, uden at der er sat en eneste krone af til målrettede investeringer. Siden 2002, altså fra det år VK-regeringen - godt bakket op af Dansk Folkeparti - fik ansvaret for budgettet – er udgiften per folkeskoleelev faldet. Det afviste statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) meget fornærmet i valgkampen og lovede dengang i en række medier, at regeringen ikke ville spare på folkeskoleområdet. Hverken samlet eller pr. elev. Så Wilsons regnestykke duer ikke - med mindre man anerkender, at VK-regeringen løber fra sine egne garantier under valgkampen om, at der ikke skulle skæres i udgifterne til folkeskolen.