”Fremtidens skole” vil koste godt 46 mio. kr.

Byråd har godkendt sidste del af modernisering i Brovst og sender ønsket til Sammenlægningsudvalget

Der er glæ­de, når der er før­ste spa­de­stik el­ler rej­se­gil­de på den om­fat­ten­de sko­le­re­no­ve­ring i Brovst. Her en si­tua­tion fra rej­se­gil­det på den nye, 2000 kva­drat­me­ter sto­re byg­ning i april. Byg­nin­gen ven­tes fær­dig 13. ok­to­ber. FOTO: PER KO­LIND

Der er glæ­de, når der er før­ste spa­de­stik el­ler rej­se­gil­de på den om­fat­ten­de sko­le­re­no­ve­ring i Brovst. Her en si­tua­tion fra rej­se­gil­det på den nye, 2000 kva­drat­me­ter sto­re byg­ning i april. Byg­nin­gen ven­tes fær­dig 13. ok­to­ber. FOTO: PER KO­LIND

BROVST:Den over 50 år gamle Brovst Skole gennemgår for tiden en omfattende forvandling. En udbygning og modernisering, der blev sat i gang for et år siden, skal gøre den til ”fremtidens skole, hvor eleverne ikke ønsker at gå hjem”. Den samlede pris for de fem etaper var i første omgang anslået til knap 40 mio. kr. Men efter at de to sidste etaper nu er blevet skitseprojekteret og justeret for prisstigninger i håndværkerudgifter på 20 procent er den samlede pris steget med 7,5 mio. kr. til i alt godt 46 millioner kroner. I budgetårene 2005 og 2006 har Brovst Byråd bevilget 25,9 mio. kr. til de tre første etaper, og dette arbejde ventes færdigt i sommeren 2007. Byrådet godkendte på sit møde i torsdags arkitektfirma Christensen & Rottbølls forslag til etape fire og fem, som med forbedringer og prisstigninger er anslået til 20,5 mio. kr. mod oprindelig 12,3 mio. kr. Hvornår de 20 mio. kr. til de to sidste etaper kan skaffes, er op til Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune at afgøre. Her vil projektet blive vurderet på lige fod med anlægsopgaver fra de øvrige Jammerbugt-kommuner. Borgmester Mogens Gade (V) ønsker ikke at give noget bud på, hvornår der vil kunne skaffes penge til de to sidste etaper af skolebyggeriet. - Jeg tror ikke, vi får verdens største anlægsbudget i Jammerbugt Kommune i 2007, siger borgmesteren. Men det lykkes vel på et tidspunkt at finde pengene, da det er nødvendigt at have de pædagogiske og bygningsmæssige rammer i orden. Byrådsmedlem Helle Bak Andreasen (V), der er formand for byggeudvalget ved Brovst Skole, glæder sig over, at man nu får en skole, der kan leve op til fremtidens krav og nævner bl.a. ombygningen af klyngeskolen som en stor forbedring: - Her bliver biblioteket omdannet til skolefritidsordning, så børnene kan blive på skolen og ikke som nu skal bevæge sig op i SFOen i Kirkegade. Og børnene i den nye SFO får masser af plads at boltre sig på, når de øvrige skoleelever er gået hjem om eftermiddagen, bl.a. et nyt natur- og tekniklokale. - En anden forbedring er, at en del af de alt for brede gangarealer i klyngeskolen vil blive inddraget, så der kan laves større, fleksible klasseværelser med skydedøre og gode lysforhold i form af ovenlys, tilføjer Helle Bak Andreasen, der er optimistisk med hensyn til at få de to sidste etaper godkendt i sammenlægningsudvalget. - Vi har arbejdet på skoleudbygningen i mange år. Man kan se, at projektet har været planlagt i lang tid, og at det ikke er panik før lukketid, siger Helle Bak Andreasen.