Skolelukninger

Fremtidens skole

OMORGANISERING:Som politiker får man ofte breve fra engagerede borgere, der har noget på sinde. Ofte er sådanne henvendelser fremsendt for at "pålægge" politikerne at gennemføre et eller andet konkret, eller måske snarere med ønske om at undlade vedtagelser af konkrete besparende tiltag med indskrænkning i den offentlige service til følge. Det er naturligt nok, og det er et positivt signal på befolkningens medleven i politikernes beslutninger om tilrettelæggelse af den offentlige husholdning. Sådanne henvendelser læser jeg med største interesse og lytter mig dermed gerne ind til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Således fik jeg forleden et brev fra en gruppe mennesker i Elling, der advokerede for, at kommunen ikke skulle nedlægge skolen og børnehaven i Elling. I brevet udtrykkes det bl.a., at lokalsamfundet Elling ikke så gerne vil undvære deres skole og børnehave. Det vil få en negativ betydning for Elling. Det er uden tvivl rigtigt. Det er også fair nok, at lokalbefolkningen i Elling argumenterer for deres skoles fortsatte eksistens. Også andre steder i kommunen frygter befolkningen, at det faldende børnetal skal bevirke, at netop "deres" skole vil blive lukket. For nogle år siden var det på tale at overflytte børnene fra Munkebakkeskolen til Abildgårdskolen og Hånbækskolen. Det rejste en sand protestbølge, der fik politikerne til at ryste på hånden. Ja jeg hører stadig folk sige med stolthed i stemmen. "Det var mig, der var med til at redde Munkebakkeskolen." Hvad skal lukkes og hvad skal bestå i fremtiden? Jeg har tænkt en del over det. Jeg tror vi skal gøre meget ud af at omorganisere vores folkeskole i den Ny Frederikshavn kommune. Det gælder både undervisningsmetoder, pædagogik og lokaliteter. Lad os prøve at viske tavlen ren. Lad os så opbygge og sammensætte en skolestruktur med flest mulige faktuelle fordele, når det gælder elevernes udbytte, arbejdsplads for lærere og samarbejde med forældre. Lad os så se, hvad der skal genanvendes. I den forgangne periode har ældreområdet fået et kæmpe løft hvor plejehjemssektoren er omdannet til venlige leve/bo miljøer. Nu er det skolens tur. Lad os ikke grave os ned i enkeltsager, men med overblik tænke i helheder. Det fortjener fremtiden.