Brovst

Fremtidsforsker skal inspirere til lokal udvikling

BROVST:De resultater, der er opnået i Brovst Kommunes lokalområder efter oprettelsen af Forum for Udvikling for et år siden, betegnes af borgmester Mogens Gade (V) som intet mindre end en "knaldhamrende succes". For at kunne fortsætte den positive udvikling er ildsjælene bag succesen i kommunens seks lokalområder indbudt til et internat, et to dages seminar fredag 28. og lørdag 29. januar på Ferie- og kursuscenter Tranum Strand, hvor det forløbne års arbejde i Forum for Udvikling skal evalueres, og hvor der skal lægges planer for, hvilke projekter man skal satse på at få gennemført i det kommende år. Der er taget højde for, at deltagerne ikke kommer til at mangle inspiration: Som oplægsholder om fredagen kommer Roger Buch, tidligere kommunalforsker ved Syddansk Universitet, nu forskningsadjunkt ved Danmarks Journalisthøjskole. Og om lørdagen vil fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, Århus, give sit bud på fremtidens muligheder. Forum for Udvikling er et bredt sammensat organ bestående af repræsentanter for de seks lokalområder i Brovst Kommune, og det har til formål at sikre konkrete resultater af kommunens landdistriktspolitik. Op imod et halvt hundrede personer ventes at deltage i seminaret på Tranum Strand: 25 medlemmer fra Forum for Udvikling, de 17 byrådsmedlemmer og en række andre nøglepersoner.