Fremtidsplan for Lodbjerg Fyr

Fyret skal danne midtpunkt for mange aktiviteter

Jens Fogh-Andersen
Lodbjerg Fyr og omgivelserne ved fyret rummer muligheder i massevis, og nu er de mulige tilbud til fem afgrænsede målgrupper beskrevet. Arkivfoto: Peter Mørk
Natur 30. november 2011 21:30

Fremtiden for bygningskomplekset på Lodbjerg Fyr begynder at tegne sig tydeligere. Fyret blev sidste år overdraget til Naturstyrelsen Thy, men den tanke, at det skal indgå som en af attraktionerne i Nationalpark Thy. Nu er arbejdet med at skitsere fremtidige muligheder i og omkring fyret så langt, at bestyrelsen for nationalpark Thy i denne uge blev præsenteret for et oplæg til en række aktiviteter og tilbud, som henvender sig til fem forskellige målgrupper. - Naturstyrelsen Thy har lagt et stort arbejde i at udforme nogle målsætninger for fyret, men også andre grupper har været ind over med forslag til blandt andet formidlingsaktiviteter i og omkring fyret, siger Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen i Nationalpark Thy. Overordnet skal der udvikles tilbud, der henvender sig til fem forskellige målgrupper. Det er børn og unge, børnefamilier, vandrere, cyklister samt bilturister på kortvarigt besøg. - Hver hver af de fem målgrupper er der beskrevet en række konkrete tiltag og initiativer, som kan gøre deres besøg på fyret til en anderledes oplevelse, siger Ejner Frøkjær. Overfor målgruppen børn og unge er en af mulighederne at opstille flere shelters end den ene, som i dag står i området ved fyret. Målet er fire shelters samt blandt andet bedre sanitære forhold. - Målet er at skabe et tilbud der blandt andet kan bruges til lejrskoler, hvor vi uden at skade den autentiske oplevelse af området laver nogle ting, der gør det mere velegnet eksempelvis til grupper af unge, siger Ejner Frøkjær som peger på, at tilbuddet ud over overnatning kan rumme faciliteter til formidling samt mulighed for at låne forskelligt grej. - Taler vi børnefamilier kan en mulighed være at lave faciliteter, der gør det muligt at tilbringe en dag omkring fyret med turmuligheder til milen, mad over bål og adgang til et "madpakkehus", som kan indrettes i en bygning ved fyret. Ejner Frøkjær forklarer, at tingene skal gennemføres gradvis, men siger også, at der skal lægges billet ind til at komme i betragtning til midler fra fonden Realdania, som vil støtte projekter under overskriften "Stedet tæller". - Lodbjerg Fyr er et spændende sted og kan med støtte udvikles indenfor rammerne af Realdania-projektet, siger Ejner Frøkjær. Derfor er planen, at der i første omgang skal søges Realdania-midler til yderligere ideudvikling i forhold til mulighederne i og omkring fyret, å der er grundlag for at formulere en egentlig ansøgning. - - Der er stor interesse for "Stedet tæller", og i første omgang er det vores mål at beskrive et projekt, som bliver blandt de 30, der kommer i betragtning som et af ialt 15 projekter som kan opnå to til tre millioner kroner i støtte.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...