EMNER

Fremtidssikret telefonanlæg installeret

BRØNDERSLEV:Der var en del borgere, der i går havde problemer med at komme igennem på telefonen til Brønderslev Rådhus. Kommunen fik nemlig nyt telefonanlæg og ny telefoncentral. Samtidig skiftede kommunen fra TDC til Sonofon. - Alt forløb planmæssigt, fortæller Brønderslev Kommunes IT-chef Jens Søltoft. Spændingen var stor, da første samtale indløb på det ny anlæg. Men det var en borger, der skulle have fat i dommerkontoret, og derfor kun skulle have hjælp. Medarbejdere fra Siemens og Sonofon bistod med omstillingen. Medarbejderne ved omstillingen har været på kursus. - Baggrunden for, at vi skiftede telefoncentral var, at vi har fået et skattecenter i Bredgade, som skal have selvstændigt telefonnummer. - Det kunne den gamle central ikke håndtere, fortæller Jens Søtoft. Pengene til den ny central spares ved, at Brønderslev Kommune selv overtager nogle opgaver omkring telefoncentralen. Opgaver, som TDC hidtil har udført. Der spares alene mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. årligt. På telefoni - både fastnet og mobiler - opnåes der store besparelser ved at skifte til Sonofon. Nu skal arbejdsmarkedscentret, Sund By og kommunens mange institutioner kobles på det ny net. Kommunen har etableret netværk mellem institutionerne og til rådhuset.