French håber, at de værste tidsler ryddes

Største udfordring hidtil, siger rådmanden, hvis parti er klar med alternative forslag.

Som rådmand for Ældre- og Handicapområdet lægger Tina French Nielsen (V) politisk ryg til de tungeste besparelser på forslaget til et 2011-budgettet. Ifølge magistratens forslag skal der spares 71 millioner kroner på området, og det kommer oveni, at forvaltningen i forvejen internt har sat to handleplaner i gang for at nedbringe udgifterne på handicapområdet for 40 millioner kroner. Langtfra en sjov opgave - Udfordringerne har aldrig været større end de er lige nu, og det er langtfra en sjov opgave for udvalget, sagde Tina French Nielsen, der ved 1. behandlingen opfordrede det øvrige byråd til at gå ind og tage ansvar for området, som hun garanterede vil være under voksende pres i de kommende år - blandt andet som følge af den opgaveglidning, der foregår fra region til kommune. - Jeg håber, vi i den videre proces kan få de værste tidsler ryddet ud af budgetforslaget, tilføjede rådmanden, der advarede direkte mod at gennemføre nogle af de ting, der er sat i spil. - Personligt har jeg det svært ved forslaget om at lukke Team Midt i Mellem, sagde hun og betegnede det som et selvmål at spare på hjemmesygeplejen. Fra flere side blev der udtrykt vilje til at lempe på magistratens udspil. Daniel Nyboe Andersen (R) udtrykte stor modvilje mod lukning af nogle af de ikke lovpligtige tilbud til handicappede, idet han påpegede, at der er tale om tilbud, man som kommune ikke kan være bekendt hverken at lukke eller beskære. Beskedne beløb Om den økonomiske nytte af en lukning påpegede han, at det er beskedne beløb, der kan spares på de pågældende tilbud, og at der må være bredere byrder, der kan bære disse tilbud. Heller ikke rådmand Tommy Eggers (DF) var stemt for udkastet til besparelser på området og varslede, at han ikke vil lægge stemme til besparelser indenfor praktisk hjælp og pleje til ældre. Jane Østergaard (SF) erklærede at partiet er klar til at vende hver sten for at mindske skaderne for de mest udsatte borgere og tilføjede, at man fra SF's side vil gå til forhandlingerne med det in mente, at hver krone brugt på forebyggelse kommer mange gange igen. Efter 1. forhandlingen begrundede Tina French Nielsen over NORDJYSKE sin opfordring til byrådet om at tage et medansvar. - Jeg har altid haft det sådan, når økonomien er løbet af sporet, at så har jeg sagt, at vi selv må finde løsninger, men det har jeg nu sagt så mange gange i træk, at vi er ved at være der, hvor byrådet må ind over. De øvrige medlemmer skal i hvert fald være bekendt med, hvad de siger ja til, sagde Tina French Nielsen, der samtidig afslørede, at Venstre har nogle forslag, der kan finansiere, at nogle af forslagene på Ældre- og Handicap-området bliver taget af bordet. Hun ville dog ikke i går afsløre hvilke. En svær kartoffel French Nielsens partifælde Mads Sølver Pedersen udtrykte i byrådssalen håb om, at Kommunernes Landsforening og regeringen vil se på problematikken med det stigende pres på handicap- og ældreområdet. - Det er klart, at når vi nu for 3. gang skal gennemføre besparelser på området, er det ved at være en svær kartoffel at sluge.