Stofmisbrug

Fri bane for institution for misbrugere

Ingen har gjort indsigelse mod planer om institution for 15 misbrugere i Flauenskjold

Planerne om en institution for misbrugere i de tidligere Landbo Nord bygninger i Flauenskjold ser ud til at blive ført ud i livet. Der er nemlig ikke kommet en eneste indsigelse mod planerne i de otte uger, hvor lokalplanforslaget har været i høring. Det er Stop Ung i Frederikshavn, der ønsker at indrette en institution med plads til 15 misbrugere mellem 18 og 45 år i Flauenskjold. Udviklings- og Planlægningsudvalget har tidligere sagt god for planerne, og der har været afholdt borgermøde inden lokalplanforslaget blev sendt i høring. På borgermødet var der delte meninger om udsigten til institutionen. Men de kritiske røster har altså ikke valgt at gøre indsigelser mod planerne. - Det er godt at konstatere, at der er en vilje i Flauenskjold til at få institutionen. Dermed er byen også medvirkende til, at denne opgave bliver løst. Det er et udtryk for rummelighed i byen, lyder det fra Bendt Danielsen (Borgerlisten), der er formand for Udviklings- og planlægningsudvalget. Udvalgsformanden er heller ikke i tvivl om, at det afholdte borgermøde har været vigtig i debatten om institutionen i Flauenskjold. - Det er godt, at der blev holdt et borgermøde, så borgerne kan få en god information. Det er et led i dialogen med borgerne, siger Bendt Danielsen der betragter udeblivelsen af indsigelser som et udtryk for opbakning. - Jeg mener godt, at vi kan tillade os at tolke det, som at der er opbakning til institutionen, siger Bendt Danielsen (Bendt Danielsen). Lokalplanforslaget er nu klar til at blive endelig vedtaget i Udviklings- og planlægningsudvalget og senere byrådet. Men lokalplanen udstikker dog kun de fysiske rammer. Inden institutionen kan åbne for misbrugere, skal det indholdsmæssig også godkendes af byrådet.