Børnepasning

Fri bane for udvidelse af børnehave

Nu skal der laves køreplan for nybyggeri ved Trekroner Landsbycenter

TREKRONER:Efter at de tre øvrige jammerbugtkommuner og Indenrigsministeriet har sagt god for, at Fjerritslev Kommune kan leje sig ind i et nybyggeri ved Trekroner Landsbycenter, kan bestyrelsen for centeret nu lægge en køreplan for udvidelsen af børnehaven Solstrålen. Bestyrelsesformand Morten Malmberg oplyser, at det første byggemøde holdes i næste uge, og han regner med, at der kan holdes licitation over byggeriet inden jul. - Så vil det vise sig, om resultatet holder sig inden for budgettet. Det er vi selvfølgelig noget spændt på, ud fra de erfaringer der er set andre steder, siger han. Byggeriet er beregnet at koste godt 2,2 mio. kr., og økonomisk er projektet kommunens, men rent teknisk er landsbycenteret bygherre. Kommunen lejer sig ind for 25 år til en årlig leje på 260.000 kr., inklusiv afgifter og forbrug. Kommunalbestyrelsen har sagt god for aftalen med landsbycenteret, men igangsætningen af byggeriet var betinget af, at de nye naboer i storkommunen også sagde ja. Det forlangte Indenrigsministeriet. Der var betænkelighed i Aabybro ved en lejeaftale, som rækker langt ind i den nye storkommunes levetid og dermed vil være en langvarig økonomisk binding. Byrådet opfordrede til, at kollegerne i Fjerritslev undersøgte, om aftalen kunne gøres kortere. Morten Malmberg mener ikke, det har ændret Fjerritslev Kommunes indstilling til investeringen. - Vi regner med at kunne gå i gang med byggeriet i januar og være færdige i løbet af sommeren, siger han. - I hvert fald er der stærkt brug for pladsen i børnehaven. Solstrålen er normeret til 49 børn, men der møder dagligt flere end 60. Problemet er klaret midlertidigt ved skiftende udeture, men nu er der udsigt til, at godt 200 nye kvadratmeter giver både børn og voksne bedre forhold. Fjerritslevs borgmester Otto Kjær Larsen (V) bekræfter, at forbeholdet fra Aabybro ikke ændrer planerne. - Det kan naturligvis godt lade sig gøre at lave en kortvarigere aftale. Men så vil den årlige udgift blive større, for byggesummen er den samme. Så rent økonomisk ændrer det ikke noget. Han tilføjer, at han heller ikke opfatter Aabybros udmelding som et veto, men som en opfordring.