EMNER

Fri bonde væk?

5.3. citeres Niels Busk i bladet "Landbo Nord" for at sige. at vandplanerne er Danmarks egen beslutning. Ligeledes citeres N.B. for også at sige, at det er Danmarks egne beslutninger i hvilket niveau, Danmark vil ligge inden for EU-rammelovgivningen.

Altså er det dansk landbrug og dets organisationer og deres stemmeforvaltere i VKO, der selv bestemmer niveau og tidsfrister inden for EU-rammerne. Akkurat som man i enhver ISO-godkendelse af en virksomhed selv lægger niveauet, man vil godkendes på. Men det er så kravsniveauet fremover. Sætter man det højt, er det disse krav, éns virksomhed skal leve op til fremover og det samme med dansk landbrug og erhverv også i øvrigt. Det er bare rigtig gammeldags træls, at N.B. ikke stod frem og sagde det, dengang han sad i EU. Viser det sig, at N.B. har forsøgt at banke det ind i hovederne på partikfællerne på Christiansborg og kollegaerne i Landboforeningerne så skal der selvfølgelig giver en undskyldning til N.B. for bebrejdelsen for manglende rettidig omhu. I og med, at det ganske sikkert er således fat, at de allerfleste landmænd deponerer deres stemme i VKO’s hænder når der stemmes, må man jo nødvendigvis stille spørgsmålet om, hvad synes I landmænd så, I har fået for jeres stemme? Har I fået andet end skiftende borgerlige (det ville på kanten af blasfemi og i strid med sandheden at nævne ordet liberale) miljøministre og jeres egne organisationers dyrt betalte miljøarbejderes lange knive i ryggen som ganske uden kendelser besætter jeres ejendom og hjem. Hvor længe vil I finde jer i det? Hvor længe vil I ganske stille og uden bastante protester ligge under for dette tyranni og uden modstand se på, at jeres ejendomsret og jeres familiers hjem er blevet til en sand legeplads for miljøfogeder indsat mod jer, af jeres egne politikere og organisations folk og af de allerhelligste natur fredningsmennesker, som kun kan én ting nemlig kræve ind for andres penge. Hvor er den frie stolte danske bonde henne, ham der tidligere forsvarede sit og familiens ejendom og hjem med forke og ord med handling bag. Hvor er indholdet i sangen "Jeg er en simpel bondemand" blevet af? Hvis ikke de intellektuelle og miljøfogederne skal overtage jeres gårde og genindføre trælleriet, så er det til modstand alle mand her og nu. Det kan gøres meget udramatisk og uden mange store ord. Sig stop. Nok er nok!