Fri drømmekraft?

AFGIFTER:I regeringens præsenterede finanslov fremgår en øget afgift på slik, alkohol og tobak. En sådan afgift vil ifølge regeringen resultere i et sundere og rigere Danmark: Vores fri dømmekraft bør aldrig blive undermineret, men barnepigementaliteten fra især Socialistisk Folkeparti gør dette svært. For at understrege min påstand: "Det er alt for kompliceret for almindelige borgere at overskue, hvad der er usundt", siger Karina Lorentzen (SF). Principielt bør samfundet ikke tage kontrol over borgernes indtag af fødevarer, og jeg finder det irriterende når en politiker ikke har tiltro til borgernes egen dømmekraft. Siden hvornår har politikere været overmennesker? Ser vi mere økonomisk på sagen, vil en øget afgift på usunde fødevarer formegentligt resultere i større grænsehandel. Det vil resultere i en kickstart af nordtysk økonomi, og altså vil mange penge gå tabt for Danmark, hvis flere køb foretages uden for landets grænser. Derudover bliver det dyrere at være dansker. Det i sig selv er foruroligende, og afgiften vil samtidig ramme de fattige hårdest. Dette finder jeg besynderligt, da den nye regering ønsker at gøre op med fattigdommen. Ud fra min betragtning vil den øgede afgift altså resultere i færre indtægter til staten samt mindre frihed til danskerne. Jeg siger nej til barnepigementaliteten og ja til fri drømmekraft.