Energipolitik

Fri el giver dyrere varme

Naturgasfyrede kraftvarmeværker må betale for det liberaliserede el-marked

HADSUND:Forbrugere, der er tilknyttet Øster Hurup Kraftvarmeværk eller Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk, kan formentlig se frem til stigninger i varmeprisen fra årsskiftet. På det tidspunkt ophører særordningen for naturgasfyrede kraftvarmeværker, som hidtil har været begunstiget af en særlig høj afregningspris for den producerede elektricitet. I et indslag i går på Nordjyllands Radio fortalte formanden for Hjørring Varmeforsyning, Tonny Hansen, at man dér regner med en forhøjelse på omkring 2000 kr. om året for en gennemsnitsforbruger. Hjørring Varmeforsyning er med godt 7600 forbrugere en gigant i forhold til de to kraftvarmeværker i Hadsund Kommune, men meget tyder på, at regnestykket fra Vendsyssel umiddelbart kan overføres til Øster Hurups cirka 220 forbrugere og Veddum-Skelund-Visborgs cirka 450. Elproduktionen pr. forbruger er nemlig stort set den samme, for sidstnævntes vedkommende ovenikøbet en smule højere. Formanden for Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarmeværk, Asger Andersen, stiller sig dog en anelse tvivlende overfor regnestykket og mener umiddelbart, at "et par tusinde kroner lyder af meget". - Vi er i krig med at lave udregninger, men helt så meget tror jeg ikke, det kommer til at dreje sig om. Det lyder lidt, som om nogen skal have det til at lyde værre, end det er, siger han. Han er dog lige så stødt som sin kollega i Hjørring over udsigten til højere priser. - I øjeblikket ligger vi på en rimelig pris - meget lig den, der gælder for oliefyring - men den skulle da meget nødig stige, og det kunne jo godt se ud, som om det bliver tilfældet. Der er jo kun forbrugerne til at betale, lyder ræsonnementet. I går gentog formanden for Folketingets energipolitiske udvalg, Aase D. Madsen fra Dansk Folkeparti, at det ikke må blive dyrere for varmeforbrugerne, men Asger Andersen udtrykker en vis skepsis overfor det udsagn med baggrund i de hidtidige erfaringer med energiudvalget. - Det er jo altid først i sidste øjeblik, at der sker noget. Sådan har det også været med hjælpepakkerne. Men nu har de jo også fået os lokket med på det her, siger han med henvisning til de favorable udsigter, de naturgasfyrede kraftvarmeværker i sin tid blev etableret på. Deri erklærer formanden for Øster Hurup Kraftvarmeværk, Bjarne Pedersen, sig fuldstændig enig. - Oprindeligt blev vi stillet i udsigt, at indtægterne fra elproduktionen kunne betale gassen. Det kom ikke til at holde stik, ligesom en række andre forudsætninger også er bristet, og selvom man flere gange har forsøgt at kompensere for det fra statens side, så bliver vi aldrig 100 procent kompenseret. Men vi er jo også blevet et ganske udmærket malkekvæg, siger han. Bjarne Pedersen siger i øvrigt, at det kan blive svært at lave præcise beregninger over konsekvenserne. - Det afhænger jo af, hvad markedsprisen faktisk bliver, men som det ser ud, bliver det dyrere. Jeg håber selvfølgelig, vi kan fastholde den nuværende pris, siger han.