Mælkeproduktion

Fri landmand bygger stort

Køerne får madrasser at ligge på i ny kæmpestald

MOU: Landmand Claus Christensen fra Mou købte for to år siden en gård i Vesterskov på grænsen til Paraplymosen. Nu bygger han nu en ny kostald på 3600 kvadratmeter, hvor der bliver plads til 254 malkekøer og en stor malkekarrusel med en diameter på meget nær tolv meter. Malkekarrusellen får plads til 40 malkekøer, og den er i øjeblikket ved at blive samlet og monteret af to teknikerne, der er kommet helt fra New Zealand for at gøre det. I selve kostalden bliver der indrettet 254 sengepladser med helstøbte gummimadrasser til køerne. Der er både tænkt på såvel dyrvelfærd som miljø, således kommer køerne ikke til at gå på spaltegulv, hvor komøget falder igennem, men på et skrabegulv, hvor der hele tiden automatisk finder en opsamling af møget sted. Det betyder at kvælstoffordampningen bliver meget mindre til gavn for miljøet. Der bliver også ligeledes monteret et fuldautomatisk fodringsanlæg. Det er en investering til omkring 11 mio. kroner, dertil kommer yderligere alt hvad det indebærer af køb af mælkekvoter og flere malkekøer. Claus Christensen er 31 år. Han ville som ganske ung mand, da han først tænkte på at få en uddannelse, have haft en faglig uddannelse, men hele sin barndom og tidlig ungdom var han kommet meget hos sin bedstefar, Jens Anton Christensen og sin onkel, Svend Christensen, der drev landbrug i Mou. Interessen for landbrug blev skærpet, og i 1989 kom Claus Christensen på grundskole på Try Landbrugsskole. Modul 2 i landbrugsuddannelse blev taget på Kalø landbrugsskole i 1993 og sidst blev modul 3 - Driftslederuddannelsen med Det Grønne Bevis taget på Lundbæk Landbrugsskole i 1998. Siden begyndelsen af 90'erne har Svend og Claus Christensen arbejdet sammen; og da Claus købte ejendommen i Vesterskov oprettede de et driftsfællesskab. Og dette driftsfællesskab bliver nu udbygget med Claus' store byggeri. Det betyder, at de nuværende malkekøer, som har til huse i landbrugsbygningerne i Mou bliver flyttet ud til Vesterskov, og fremover skal så kun ungkreaturerne være på ejendommen midt i Mou. Claus Christensen har mod på landbruget. Det kan være hårdt tid efter anden at være moderne landmand. - Selv om det nok ikke er så fysisk krævende som tidligere, så kan der være meget lange arbejdsdage, når vi for eksempel skal snitte til ensilage. Det skal gøres færdig, når det er klar, og vi er begyndt på arbejdet. Men det er et gode, at vi selv altid bestemmer, hvad og hvornår vi vil gøre noget. Vi er frie mænd, siger han.