Motionsidræt

Fri motion skal gavne sygemeldte

FJERRITSLEV:I motionscenter på kommunens regning. Sådan lyder tilbuddet fra Fjerritslev Kommune til langtidssygemeldte borgere. Kommunen har fornylig lanceret tilbuddet og træningen er foreløbig lagt i Han Herreds Fritidscenter. Kommunen er nu på vej til at lave samarbejdsaftaler med Fjerritslev Motionsklub samt Feriecenter Slettestrand omkring omkring projektet. Baggrunden for at tilbyde de syge gratis ture i motionscentre er, at udgifterne til sygedagpenge er steget de senere år. Derfor vil Fjerritslev nu gøre en ekstraordinær indsats. Ikke mindst gruppen af sygedagpengemodtagere, der har være syge over 52 uger, er stærkt stigende. De borgere, der får tilbuddet om at gå i motionscenter, er være personer, hvor det skønnes træningen vil have et gavnligt forløb. Det er altså ikke et generelt tilbud til alle. Fjerritslev Kommunes socialudvalg skal i dag tage stilling samarbejdsaftaler med motionsklubben i fritidscenteret og feriecentret i Slettestrand. Tilbuddet består af tre gange to timers træning ugentligt.