Fri os for alt det religiøse ævl

Er det ikke fantastisk, at dette tidligere frie demokratiske land, hvor det at være dansk ikke bare var en måde at tænke og være anderledes på globalt og interskandinavisk, men også forbundet med kvaliteter som frisind og tolerance, gæstfrihed og samhørighed og ikke mindst fest og højt humør.

At dette smukke land efter tusinder af års turbulens med krige, oprør, hungersnød og dødelige epidemier skal have sin hårdt tilkæmpede harmoni og idyl ødelagt af udefra kommende horder af utilpassede, uintegrérbare folkeslag, som kun har det formål at rage til sig af de goder, andre har knoklet og kæmpet for? Nu kunne det jo ikke lade sig gøre, hvis der ikke var villige håndlangere inde i landet. Det er der desværre. Det Radikale Venstre, som jo gerne smider sig på ryggen for fremmede indtrængere (vi så det forrige gang under den tyske besættelse), har som en skovflåt bidt sig fast i og inficeret Socialdemokratiet, så dette store parti er blevet mentalt lammet og fuldstændigt har mistet dømme- og handlekraft. Partiet har ikke noget at byde på i forbindelse med fremmedpolitikken og er derfor af vælgerne sat på udskiftningsbænken. Men smitten har bredt sig. Der er nedsat kommisioner og udvalg og valgt en integrationsminister, der uafladeligt tæppebomber den danske befolkning med krav om, at vi skal integrere "dem". Danske arbejdsgivere startede katastrofen i 70'erne. Der blev indforskrevet masser af uoplyste personer til at varetage forefaldende arbejde, og da arbejdet slap op, vendte arbejdsgiverne ryggen til og lod den danske skatteyder overtage de sociale forpligtelser i stedet for at sende dem hjem. Det er lykkedes denne befolkningsgruppe af ikke-hjemvendte arbejdere at opholde sig i Danmark i over 30 år uden at fatte, hvad det indebærer at være dansk medborger og uden at lære sproget. Og ikke nok med det: Gennem tvangsægteskaber og familiesammenføring er det lykkedes at producere både anden- og tredje-generationsindvandrere, som nok kan sproget, men intellektuelt er holdt fast i det samme tomrum som forældre og bedsteforældre. Når så grupper af disse såkaldte indvandrere har voldtaget, stukket med kniv og kørt dødskørsel, får danskerne at vide af pædagoger, behandlere og radikale politikere, at de stakkels kriminelle er resourcesvage, så derfor må danskerne gøre en endnu større indsats for at få dem integreret. Den slags gør danskerne irriterede og derefter vrede, meget vrede. Men ikke nok med det: Hver dag har sin muslim, der er blevet forurettet. Som ateist har jeg det svært nok med, at vi her i Danmark skulle leve på " vor kristne arv". Der har levet mennesker i Danmark i 15.000 år. Kristendommen eller afarter heraf har vi kun været belemret med i små 1000. Er man virkelig så enfoldig (læs: dum) at tro, at begreber som kærlighed, ømhed, omsorg , venskab, medfølelse, hjælpsomhed og solidaritet først er kommet til landet med kristendommen? Danskerne er heldigvis godt i gang med at vride sig løs af religionens fordummende favntag (hvor har Indre Mission dog ødelagt mange menneskers sexliv). Men nu kræver muslimerne, at vi skal spole vort intellektuelle univers 1000 år tilbage og give plads for islam, der er mere udviklingshæmmende end kristendommen. Bertel Haarder kalder gudeløse for holdningsløse. Jo, Bertel Haarder, vi har holdninger, og jeg for min del vil gerne benytte min ytringsfrihed (som ikke kan gradbøjes) til at ønske al religion hen, hvor peberet gror, og det er jo som bekendt ikke i Danmark.