Bortførelser

Fri os for politistaten

For 25 år siden ville den ekstreme venstrefløj afsløre kapitalismens sande væsen, som de mente var brutalt og undertrykkende. Gennem bomber, bortførelser og anden terror mente grupper i specielt Tyskland og Italien, at de kunne presse demokratierne til at smide masken - og når først det var sket, så ville folket naturligvis slutte sig til den væbnede revolution.

Sådan gik det som bekendt ikke. Demokratierne vandt, først over grupper som RAF og De Røde Brigader, siden også over de forkvaklede kommunistiske regimer, som Sovjetunionen styrede. Men tanken om gennem terror at presse et samfund så hårdt, at demokratiske rettigheder bliver undertrykt - den tanke lever tilsyneladende videre, nu blot hos islamistiske grupper. Og desværre tyder noget på, at mange - alt for mange - borgere i de vestlige lande indirekte er klar til at spille med. For hvordan kan man ellers forklare, at et flertal af danskere ifølge ifølge Gallup er klar til at blæse på ytringsfriheden. Det skal være strafbart at udtrykke sympati for terrorgrupper, mener seks ud af 10 danskere. Dansk Folkeparti står som altid klar til at udnytte chancen - partiets uvilje mod fremmede generelt og islam især næres af den type undersøgelser. Senest har partiet brugt to tumpede unge muslimers optræden på tv til at generalisere over alle herboende muslimer. Et flertal af danskere vil altså gøre det strafbart at mene noget bestemt. Måske ud fra den tankegang, at hvis vi lukker munden på alle, der mener noget andet end os selv, så får vi tryghed. Men mere overvågning og mere kontrol giver snarere det modsatte - nemlig mere utryhed. Og vi har allerede udmærkede love mod både injurier og racisme. De mennesker, der måtte udtrykke sympati for terrorhandlinger, udstiller netop deres åndelige armod. I Danmark har vi gennem årtier haft succes med at lade nazisterne være i fred uden at forbyde dem; med det resultat, at enhver kan se, hvor sølle deres politiske "ideer" er, og derfor er opbakningen umådelig lille. Lad os gøre det samme ved islamisterne. De skal frem i lyset, deres stupiditet og menneskeforagt skal udstilles - men fri os for politistaten.