Fri os fra det onde

Det får en afslutning, en død. Hvordan og hvornår kan vi ikke forudsige.

Bibelske myter er gennem generationer blevet en del af vor oplevelsesfære, selvom de er fiktive. Men det gælder om at være på ”den smalle vej” - at være moralsk og på den rigtige side, så vi kan være blandt ”Guds lille engleskare”. Himmelske drømme og helvedes skrækvisioner er kodeord i de kristne fundamentalisters grundholdning. Det holder bare ikke! Det danner kulturelle levemønstre med en skarp opdeling i forkerte - og rigtige mennesker. Denne opdeling skaber et barsk og umenneskeligt samfund. Mest på grund af de ”rigtige” mennesker hele tiden overskrider det almen menneskelige moralkodex og samtidigt hemmeligholder ondskaben. Vi ser alvorligt på samtidigt med, at vi undrer os over den menneskelige indbildning: gennem tro får unge muslimer til at begå selvmordsbombninger og så i den muslimske himmel får stillet 40 uberørte jomfruer til rådighed. Men inden for Kristendommen er præmien for et dydigt, moralsk og begrænset liv endnu bedre: Et evigt liv i fryd og gammen i himmelen.. Det er vel en forsikring, der er værd at tegne. Så skidt med livet her og nu! Det er jo bare en overgang for de rettroende! Den menneskelige indbildningskraft og med angsten som energikilde låser de rettroende fast., især hvis man samtidigt holder det almindelige daglige liv med verdslige glæder og sorger på afstand. Der er heldigvis en hel del af dem, som kalder sig kristne, som ikke genkender overstående beskrivelse af kristen tro. Men for de fleste er så indsovset i det religiøse mønster, at det er svært for dem at se, hvad der er op og ned i det almindelige liv. Det er uhyggeligt at se, hvad de tillader sig i Guds navn over for andre mennesker. Svenske, norske og ikke mindst amerikanske lægprædikanter på tv tillader sig stort set alt for at lokke svage mennekser i fælden. Jeg er glad for, at det indtil videre ikke har ramt særligt hårdt i Danmark, men hvor længe kan vi undgå det? Lægprædikanterne skaber et låst fundamentalistisk univers, som det kan være svært at bryde ud af! Fri os fra det onde!