EMNER

Fri os fra talfifleri

SUNDHEDSVÆSEN:Jeg har ofte givet udtryk for, at med den førte liberale politik vokser uligheden i det danske sundhedsvæsen. Derfor glæder det mig, at seneste Megafonundersøgelse viser, at 59 pct. af 1091 adspurgte danskere mener, at adgangen til behandling er blevet mere ulige de seneste fem år. Venstres sundhedspolitiske ordfører Birgitte Josefsen betvivler imidlertid undersøgelsen. Dels fordi størstedelen af de adspurgte ifølge Josefsen ikke skulle have noget kendskab til sundhedssystemet. Dels fordi ordføreren tilsyneladende får mange henvendelser fra borgere, der ikke er utilfredse (29.3.). Josefsen og jeg kan være aldrig så meget uenige i vores politiske synspunkter, og det skal der være plads til. Men at lade personlige henvendelsers meningstilkendegivelser fremstå som mere gyldige end 1091 tilfældigt udvalgtes svar i en megafonundersøgelse, mener jeg er en usaglig måde at argumentere på. Og det bør der ikke være plads til! Det samme gør sig gældende i uenigheder om hvorvidt privathospitalerne dræner det offentlige sygehusvæsen for personaleressourcer. I den forbindelse henviser selv samme Josefsen til en DSI-undersøgelse, ifølge hvilken 300 sygeplejersker skulle have fået ansættelse i private hospitaler over en periode på seks år (27.3.). Ordføreren kalder det hermed for hårdnakkede myter og snak fra oppositionen, at det private dræner det offentlige. Jeg vil tillade mig at betegne denne fremstilling som talfifleri uden sagligt indhold. Når vi fra socialdemokratisk side diskuterer og fører argumenter i en sag som denne, gør vi os den ulejlighed også at gå bagom tallene. Det er eksempelvis et velkendt fænomen, at de sygeplejersker privathospitalerne dræner fra det offentlige typisk er særdeles kompetente ofte specialuddannede sygeplejersker, såsom operations- og anæstesisygeplejersker. Flaskehalse opstår og hele operationsafsnit kan dermed blevet lagt øde hen. Danske regioner udtrykker da også at den aktuelt alvorligste flaskehals udgøres af netop disse to specialfunktioner indenfor sygeplejen. Dette undlader Josefsen tilsyneladende helt at forholde sig til.