Nordjylland

Fri proces

} Det er statsamterne, der bevilger borgere fri proces. Det sker efter en særlig juridisk vurdering, som skal føre til en overbevisning om: 1) at der er en rimelig grund til at føre retssag, og 2) at den, der får fri proces, har en rimelig udsigt til at få medhold. } De fleste sager, hvortil der søges og gives fri proces, handler om mangler ved fast ejendom tvister ved køb og salg erstatningssager - især efter at folk er kommet til skade. } De seneste tre-fire år er antallet af sager imod offentlige myndigheder steget. Især er der flere sager end tidligere, der drejer sig om bevilling af førtidspensioner. } Statsamtet Nordjylland har ikke tidligere set ansøgninger om fri proces i en arvesag.