Børnepasning

Fribørnehave og Vuggestue fylder år

Først etablerede de en børnehave og for to år siden også en vuggestue

Tvil­lin­ger­ne Sel­ma og Hå­kon - tre år - på skø­det af mor, be­sty­rel­ses­for­mand Sig­ne Høj­mark Strøm, mens le­der af Klim Fri­bør­ne­ha­ve og Vug­ge­stue Bir­the Krogh har An­dre­as på skø­det. FOTO: ERIK SAHL

Tvil­lin­ger­ne Sel­ma og Hå­kon - tre år - på skø­det af mor, be­sty­rel­ses­for­mand Sig­ne Høj­mark Strøm, mens le­der af Klim Fri­bør­ne­ha­ve og Vug­ge­stue Bir­the Krogh har An­dre­as på skø­det. FOTO: ERIK SAHL

KLIM:10 år med pasning af børn. Jubilæet gælder både Klim Fribørnehave og Vuggestue samt leder Birthe Krogh. Fredag 24. august inviteres til åbent hus og reception i lokalerne på Oddevej i Klim. - Jubilæet gælder kun selve fribørnehaven. Vuggestuen, der i dag er en integreret del af institutionen, kom først til for knap to år siden, fortæller bestyrelsesformand Signe Højmark Strøm, Stagsted. Hun har tvillinger i institutionen. De er lige fyldt tre år og dermed flyttet fra vuggestuen til børnehaven. Stedet er normeret til 26 børn på fuld tid, heraf 10 i vuggestuen. Institutionen kan passe børn fra fødsel til skolealder. - Lige nu passer vi 22 børn og har to andre på vej ind, fortæller Signe Højmark Strøm. Institutionen har egen skurvogn i V. Thorup Klitplantage. Besøg her har høj prioritet hos ledere og pædagoger. Historien Det begyndte med en legestue tilbage i 1970"erne, og i august 1997 blev der etableret en egentlig børnehave. I januar 2006 blev s Klim Fribørnehave udvidet med vuggestue oprettet efter §11a i Serviceloven. Som en institution efter § 11a, må man gerne tjene penge på at drive en institution, men dette er ikke en del af formålet med Klim Fribørnehave og Vuggestue. - Det er forældrenes frie valg, om børnene senere skal gå i Klim Friskole. Da vi er opmærksomme på de fordele, naboskabet giver os, benytter vi os af at skabe en naturlig sammenhæng mellem skole og børnehave ved hver dag at deltage i friskolens morgensang og i løbet af året at deltage i de øvrige fælles arrangementer, der måtte være. Vi mener også, det er værdifuldt, for børn i forskellige aldre at være sammen, skriver fribørnehaven på sin hjemmeside.