Fridagene hober sig op på Politigården

Chefpolitiinspektør bebuder skrappere prioritering af opgaverne

AALBORG:Politifolkene i Aalborg har alt for mange fridage til gode, og det vil fremover betyde en betydelig skrappere prioritering af arbejdsopgaverne. Ifølge den seneste opgørelse pr. 31. juli i år så har de i alt 323 mand m/k i korpset, og det dækker over både ordens- og kriminalpolitiet i Aalborg Politikreds, i gennemsnit 13,5 fridage til gode. Og dette tal er alt for høj, mener man i politiledelsen, der følger udviklingen meget nøje. Chefpolitiinspektør Jørn Aabye, der er leder af ordenspolitiet i Aalborg, siger til NORDJYSKE, at man nu har fastsat en lokal målsætning for det gennemsnitlige antal opsparede fridage pr. mand. - Vi arbejder derfor målrettet på at nedbringe puklen af fridage til i gennemsnit kun at være på fem dage pr. mand, fortæller han. Spændet over antallet af tilgodehavende fridage strækker sig i dag lige fra kun 3,8 dage til hele 18,6 fridage. Det interessante spørgsmål er så, hvilke arbejdsopgaver der fremover skal nedprioriteres. Jørn Aabye vil dog ikke pege på enkeltopgaver. - Men jeg kan da sige så meget, at der bliver tale om en bred og generel nedprioritering indenfor nærpolitiet, færdselsområdet og beredskabsområdet, oplyser chefpolitiinspektøren og tilføjer, at det også får konsekvenser for de såkaldte målrettede politiprojekter, ligesom kursus- og uddannelsesområdet heller ikke går fri. Han afviser således ikke, at det kan betyde en neddrosling af f.eks. diverse politiaktioner på vejene. - Der er i sagens natur visse arbejdsopgaver, vi ganske enkelt ikke kan skære ned på, men derudover er ingen områder fredet, understreger han. Jørn Aabye føler sig derfor meget sikker på, at kurven med opsparede fridage vil falde i de resterende måneder af året. En anden udvej af fridages-puklen kunne være, at ledelsen købte timerne af mandskabet, som der er mulighed for i henhold politifolkenes aftalesæt. - Men det er der ikke penge til i politikredsen, konstaterer han. Forklaringen på de mange opsparede timer er dels efterslæb fra større arbejdsopgaver tidligere år, dels et ekstraforbrug af mandskabstimer i år i forbindelse med f.eks. kronprinseparrets besøg i Aalborg, Tall Ships' Race og 4. juli-festen i Rebild Bakker foruden almindelig løbende drift.