Lokalpolitik

Friere tøjler i ny bydel

Kommunen vil fremme utraditionelt byggeri i ny bydel ved Løkkensvej

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Attraktive boliger skal ligge tæt på naturen. Teknik og miljøudvalger er her på besigtelse ved Odbjergvej. Nu gælder det en hel ny bydel ved Løkkensvej. Arkivfoto.

HJØRRING:Det skal være lidt mere spændende byggeri, der spiller godt sammen med naturen og så skal tanker om erhverv i området droppes. Sådan lyder nogle af visionerne for en ny bydel i Hjørrings vestlige udkant- syd for Løkkensvej og nord for naturområdet Lundergård Parken - i alt ca. 50 hektar. - Vi vil prøve at forme det område på en ny måde, så det bliver vores visioner, der bliver styrende, siger næstformand i teknik og miljøudvalget, Svenning Christensen(V). Udvalget har netop indstillet til byrådet, at et lokalplanforslag for de første 8,2 hektar fremlægges i høring otte uger. Området opdeles i fire delområder, der udlægges til dels åben-lav boligbebyggelse, to delområder til tæt-lav bebyggelse, samt et område til offentlige grønne arealer. - Det nye er bl.a., at vi på forhånd vil beplante områderne med buske og træer, fortæller Svenning Christensen. Forvaltningen havde ellers lagt op til, at en del af de nye boliger skulle opfylde bestemte krav til udformning, men det har politikerne droppet og vil istedet give mulighed for en friere udfoldelse. Ved de såkaldte tæt-lav boliger vil der blive anvendt en såkaldt godkendelsesordning, når grundene sælges. Det skal sikre en arkitektonisk og æstetisk sammenhæng. Ordningen tænkes gennemført sådan, at slutsedlen på de udbudte grunde er betinget af, at kommunen kan godkende køberens skitseprojekt.. Der nedsættes en lille faggruppe, der skal vurdere og forhandle skitesprojektet på plads. Ved godkendelsen bliver der lagt vægt på husenes ydre fremtræden, proportioner, facader og materialer, samt husenes placering på grundene. Ideen om en godkendelsesordning er inspireret af Randers Kommune, som har brugt ordningen med stor succes. Gennem rådgivning og dialog har man skabt et spændende boligområde, der er blevet meget eftertragtet og har fået meget omtale. Borgere og foreninger har i foroffentlighedsfasen for lokalplanen i Hjørring, givet udtryk for, at de kuperede arealer friholdes for bebyggelse. Der skal sikres grønne forbindelser mellem boligområderne, nye beplantninger skal være styrende for udstykningerne og så skal området friholdes for erhverv. Endelig vil udvalget forsøge at fravige kommunens varmeplan, så der ikke bliver tilslutningspligt til fjernvarme. Der er altså lagt op til, at boligerne kan udstyres med alternative energikilder som solvarme og jordvarme. - Det er lidt af en provokation, og nu må se, hvordan det bliver modtaget i høringsfasen, siger Svenning Christensen. For at sikre en evt. udvidelse af sportsarealerne ved Lundergårdsskolen, har kommunen købt jord på den nordlige side af Løkkensvej.