Lokalpolitik

Frieriets vanskelige kunst

KOMMUNALREFORM:Da jeg som ung studerende flyttede ind på Limfjordskollegiet i Aalborg, fangede en ung, smuk kvinde straks min interesse. Gennem en hel sommer vaskede jeg hendes vinduer og forsøgte på andre høviske måder at få interessen gengældt. Det lykkedes på det rent venskabelige plan, men i takt med at også andre ynglinge begyndte at gøre sig til, måtte jeg gribe til mere håndgribelige og traditionelle scoremetoder. Projektet lykkedes, og vi er gift i dag. Nu ved jeg af gode grunde intet om, hvordan borgmester Michael Klitgaard (V) og de øvrige byrådsmedlemmers talenter ud i kurtisering er. Men i forhold til den forestående kommunesammenlægning mener jeg nok, at der nu er vasket vinduer og konverseret længe nok. Tiden er inde til mere seriøse flirterier med Brønderslev, Sæby og Frederikshavn, så vi undgår skrækvisionen: En marginalkommune bestående af Hals og Dronninglund i en i forvejen marginaliseret region Nordjylland. Hals må meget gerne være med, men det er afgørende, at mindst en af de tre nævnte kommuner også indgår i storkommunen, hvis forholdet skal være bæredygtigt. Her tænker jeg dels på en aktiv og højt profileret erhvervs- og turismepolitik, dels på et attraktivt sted at bo for børnefamilier og andre, som skaber dynamik i et lokalområde. Så, kære byråd, kridt skoene og inviter nabokommunerne til seriøse forhandlinger om en storkommune. Det er bedre selv at vælge sine partnere end at blive dikteret et tvangsægteskab af indenrigsministeren efter årsskiftet.