Retspleje

Frifundet for blufærdighedskrænkelser

BROVST:Vestre Landsret har pure frifundet en 63-årig mand fra Brovsts opland for flere påståede blufærdighedskrænkelser mod to unge piger og en ung mor til to børn, som den 63-årige og hans hustru havde i aflastningspleje. Ved retten i Brønderslev blev han idømt 60 dages ubetinget fængsel, men den 63-årige ankede sagen til frifindelse og anklagemyndigheden ankede til skærpelse. Tiltalte, der sammen med sin hustru gennem en længere årrække har haft børn i familiepleje, nægtede sig skyldig i byretten. Han forklarede, at han for at holde sig fri af enhver mistanke om overgreb af seksuel art, helt havde undgået at give de børn, de havde i pleje, så meget som et knus. Gennem en timelang afhøring fastholdt han, at han ikke havde begået nogen som helst af de overgreb, som var anført i anklageskriftet. Det nærmeste han havde været ved at røre de krænkede var, at han havde sat hånden på en piges bagdel for at hjælpe hende op på en hest. Men han havde først gjort det efter at have fået lov. En 17 årig pige, der som veninde til tiltaltes plejebarn ofte var på besøg i hjemmet, forklarede, at hun i en længere periode i 2004 havde været udsat for flere overgreb. I flere tilfælde havde den 63-årige befølt hende på brystet og på lårene. I et enkelt tilfælde tiltvang han sig et kys. Pigen forklarede meget berørt af situationen, at overgrebene oftest fandt sted, når hun havde overnattet hos veninden. En tiltale om lignende overgreb mod plejedatteren, der nu er 20 år, blev frafaldet i byretten. Pigen havde været i familiepleje hos tiltalte fra hun var 12 til hun blev 18 år. Men da det blev dokumenteret i retten, at hun lider af korttids-hukommelsessvigt, og i flere tilfælde havde taget andres traumatiske oplevelser til sig , bl.a. en voldtægtsepisode, blev tiltalte frifundet for de påståede overgreb. Den anden forulempede var en 23 årig mor til to børn, der var i aflastningspleje hos tiltalte. Hun fortalte, også meget påvirket af situationen, hvad hun havde været udsat for. Det fremgik, at når hun afleverede eller hentede sine børn, var hun flere gange udsat for krænkelser, idet manden havde befølt hende på ryg og balder. Via sms havde han tilbudt at give 500 kroner for et kys. Landsretsdommerne var ikke enige og frifindelsen fandt sted med dommerstemmerne 3-3. I begrundelsen for Landsrettens frifindelse lagde retsformanden vægt på, at der var begrundet tvivl om de påståede krænkelser i det hele taget havde fundet sted, bl.a. fordi overgrebene efter pigernes forklaring havde stået på i henholdsvis et halvt og to år, inden nogen af pigerne havde anmeldt det skete. Landsretten lagde også til grund, at den krænkede mor til de to aflastningsplejebørn ikke havde gemt den påståede sms fra den 63-årige. Ved byretten var manden dømt til betaling af torterstatning på 10.000 kroner til den 17 årige pige og den 23 årige kvinde, men i og med, at manden nu er frifundet bortfalder disse erstatninger. Ifølge mandens forsvarer, advokat Carsten Hove, Fredericia, er der ikke normal praksis for, at hans klient kan opnå erstatning, for den tort han har været igennem i forbindelse med den særdeles belastende retssag.