Naturkatastrofer

Frifundet for oversvømmelser

TYLSTRUP:Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt er ved Vestre Landsret blevet frifundet for ansvar for de skader, der opstod, da nogle enge ved Tylstrup blev oversvømmet i 1994. Markerne ejes af kartoffelavler Ole Andersen, og han krævede 1,3 mill. kroner i erstatning. Han mente, at amt og kommune ikke havde renset tilstrækkeligt op i de vandløb, der dræner arealerne, som derfor ikke kunne tage alt det regnvand, der faldt 15. september 1994. September 1994 var meget regnfuld - og i Nordjylland faldt der mere end 200 mm regn mod normalt 72 mm., og regnmængden var den største, siden man begyndte at måle dem i 1891. Landsretten mente, at grøfterne ikke havde de dimensioner, der var fastsat i regulativet, da bunden lå højere end vedtaget. Men landsretten fandt det ikke bevist, at det alene førte til oversvømmelserne, og at Aalborg Kommune har opfyldt sin vedligeholdelsespligt. Nordjyllands amt er tilsynsmyndighed på Lindholm Å. Landsretten slog også fast, at amtet ikke har udvist en adfærd, der pålægger et ansvar for oversvømmelserne. Efter nederlaget skal kartoffelavleren betale sagens omkostninger med 200.000 kroner.

Forsiden