Støvring

Frigiver penge til fritiden og sporten

STØVRING:Der er nu sat navne på de projekter, som allerede i budgettet for i år er tilgodeset med 400.000 kroner. Det er folkeoplysningsudvalget, der på opfordring fra børne- og kulturudvalget har foretaget prioriteringen og denne får byrådet på sin dagsorden tirsdag. Siger byrådet forventelig ja, er der 75.000 kroner på årets anlægsbudget til DDS Cimbrernes renovering af Spejdergården, og yderligere 24.000 kroner til DDS Aarestrup, som vil bruge pengene til en køkkenrenovering. Den største enkeltpost er SIF fodbolds ønske om lys på banerne ved Mastrup, som anslået vil koste 158.900 kroner uden moms. SIF fodbold har desuden ønske om at forbedre baneforholdene, og det kan ske for de midler, der er tilbage af de 400.000 kroner, når Sørup IF har brugt 67.800 kroner til hegn om klubbens anlæg. Tilbage er 74.300 kroner som kan anvendes til banerenoveringer, idet de forskellige udvalg anbefaler den foreslåede foredeling af midlerne.