Frigørelsen

bogens forside

bogens forside

ROMAN Lis Vibeke Kristensen: ”En fest for Beate” # # # # ¤ ¤ ”En fest for Beate” er historien om fem forskellige veninder, der har fulgt hinanden siden skoletiden. Nu runder de det halve århundrede, og Beate står for at fylde år. Det skal fejres, har gruppens dominans, den tjekkede, dominerende Lis, bestemt, men nu er den alkoholiserede Eva fundet død i sit hjem, og hendes datter, Lilith tager over. De andre personer bærer skiftevis synsvinklen. Voldsomme begivenheder er ved at spille Lis magten af hænde, men hun vender tilbage til sin magtposition i det offentlige system. I det vakuum, der opstod, mens hun var sat ud af spillet, har gruppens øvrige medlemmer frigjort sig fra den magtstruktur, Lis har stået i spidsen for. Alt er ændret, og en ny tid kan begynde, hvor de resterende medlemmer af gruppen ikke mere i hver situation tænker på, hvad Lis vil mene om deres dispositioner. De kan endelig handle frit og uafhængig af hende. De har opdaget, at de faktisk godt kan selv, og de finder sig selv: en som lesbisk, en anden i et samliv med en ny mand, mens hun får øjnene op for nødvendigheden af at skippe sin forkælede, voksne søn, en tredje i en frigørelse fra nuet og ind i en rejse, mens Lis sidder alene tilbage i sit edderkoppespind Lis Vibeke Kristensen gør udmærket rede for den baggrund, der bevirker, at det rivaliserende forhold mellem de to søskende Lis og Ella er blevet, som det er: en dominerende far, hvis ros og sympati de begge har anglet efter. Men den mest spændende person er nok Lilith. Hun er den eneste, der fortæller i første person, og navnet refererer til den onde kvindelige dæmon, natteheksen, fra Det gamle Testamente. Lilith har svært ved at finde sig selv. Hun murer sig inde i sit natlige liv, men slutningen lader en mulighed stå åben for en tilværelse sammen med vennen Claus. Der er ganske mange elementer i denne kvinderoman, der ind imellem får et kriminalistisk aspekt, men som først og fremmest bæres af de positive bevæggrunde: trofasthed, ømhed og fortrolighed. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Lis Vibeke Kristensen: ”En fest for Beate” 294 sider, 299 kr. Modtryk