EMNER

Frihed for alle?

Dansk Sygeplejeråd har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at cirka 20.000 sygeplejersker har oplevet kritisable forhold i sundhedsvæsenet.

Det er i sig selv stærkt bekymrende og bør få ansvarlige politikere, patientorganisationer, fagforeninger, skatteydere m.fl. til at kræve en forklaring på hvad der egentlig foregår i det danske sundhedsvæsen. For skal man tro både blå og røde politikere nationalt, regionalt og kommunalt går det jo så godt i det danske sundhedsvæsen. Er sygeplejersker derfor fulde af løgn? Nej, for forholdene i det danske sundhedsvæsen er desværre på mange områder stærkt kritisable, men kun de færreste sygeplejersker tør ytre sig offentligt om problemerne, fordi de frygter en fyreseddel fra deres ledelse. Sygeplejerskers indskrænkede ytringsfrihed er vel i grunden det mest kritisable i det danske sundhedsvæsen, for hvis man som offentligt ansat i vores ellers så ytringsfriheds-fortalende Danmark ikke må sætte spørgsmålstegn ved eller komme med velbegrundet kritik af tingenes tilstand, forbliver forholdene kritisable. Selv har jeg desværre ofte oplevet og oplever til stadighed kritisable forhold for både patienter, medarbejdere og skatteydere. Selvom jeg normalt ikke holder mig tilbage for at deltage i den offentlige debat, må jeg alligevel tilslutte mig den store gruppe af sygeplejersker, der har haft mit ansættelsesforhold i tankerne, når jeg har undladt at reagere på helt uacceptable forhold af både faglig, medmenneskelig og økonomiske karakter. At selvcensurere sig selv på denne måde og se de kritisable forhold fortsætte,kan på den lange bane være opslidende og indvirke negativt på arbejdsglæden. Derfor skal denne bekymring om manglende ytringsfrihed, slutteligt også være en opfordring til Dansk Sygeplejeråd som sygeplejerskernes faglige organisation, om at gå forrest i kampen for ytringsfriheden og forholdene i det danske sundhedsvæsen. Dansk Sygeplejeråd burde være stærkeste fortaler for rimelige vilkår i sundhedsvæsenet og konstant ytre sig på vegne af de 20.000 sygeplejersker, der har oplevet kritisable forhold og de 30.000, der måske oplever det i morgen. Men det sker bare alt for sjældent, hvilket må undre i en ellers turbulent tid for rigtig mange sygeplejersker og set i lyset af en valgkamp, hvor Dansk Sygeplejeråd igen var nærmest usynlig, og f.eks. ikke stillede spørgsmål om retten til ligeløn til vores kommende kvindelige statsminister. At værne om ytringsfriheden er en fælles sag og havde Dansk Sygeplejeråd stærke personligheder der turde/gad ytre sig i den brede offentlige debat, ville vi være nået et stort skridt på vejen mod, at sundhedsvæsenets virkelige eksperter sygeplejerskerne turde gøre brug af deres dyrebare ytringsfrihed.