EMNER

Frihed for hvem?

"Bevarelse af eksklusivaftaler giver frihed på arbejdsmarkedet", skriver Poul Erik Skov Christensen, SiDs formand, 29.5. Frihed for hvem? Hvis det er frihed for dem, der sidder i toppen af den danske LO-fagbevægelse til at bestemme over medlemmerne, er det reelt nok. Men hvis det er frihed for det enkelte medlem, er det en helt forkert opfattelse. Eksklusivaftaler er en blokering for mange, der selv ønsker at bestemme, hvor de vil organisere sig. Medlemmer tvinges ind i den fagforening, som LO har bestemt, andre ønskes ikke! Tør man ikke konkurrere på lige vilkår, SiD? Dansk folkeparti har sammen med regeringen lavet et regeringsgrundlag, hvor afskaffelse af eksklusivaftaler indgår, men det er de løbet fra. Troværdighed er et ord, som DF ikke kender. Det ser ud til, at den, der giver det bedste morgenbrød til Bent Bøgsted fra DF får hans stemme. Ellers forstår jeg ikke, hvordan man kan løbe fra så klokkeklar en aftale. Frihed på arbejdsmarkedet, ja, men for hvem. Den kristelige Fagbevægelse vil til enhver tid kæmpe for afskaffelse af eksklusivaftaler, så friheden kommer til at gælde for alle på arbejdsmarkedet. Karl Erik Andersen formand for Den Kristelige Fagbevægelse, Aars-afdeling, inge.karlerik@wanadoo.dk