Voksenundervisning

Frihed giver udvikling

Med en truende økonomisk krise begynder utrygheden at brede sig. Hvad sker der med min arbejdsplads og med min bolig, spørger mange sig selv? Vil samfundets sammenhængskraft gå op i limningen?

Gennem de sidste mere end 100 år har folkeoplysningen været med til at ruste borgerne til nye tider og til at styrke sammenhængskraften i samfundet. Det er en rolle, aftenskoler, højskoler, daghøjskoler og andre folkeoplysere også spiller i dag. En undersøgelse viser, at deltagerne i de folkeoplysende skoleformer ikke bare lærer italiensk, madlavning eller korsang. På grund af de frie former, som adskiller folkeoplysningen fra det formelle uddannelsessystem, går deltagerne også hjem med en sidegevinst: personlig udvikling og vigtige sociale kompetencer. Over halvdelen svarede, at de var blevet bedre til at samarbejde, til at tænke kreativt og til at klare udfordringer og løse opgaver. Uanset hvad fremtiden måtte bringe, er det kompetencer, danskerne har brug for på jobbet og som aktive medborgere. Samtidig har vi været i stand til at udvikle nye undervisningstilbud, som det formelle system har kunnet overtage. Voksenuddannelsescentrene (VUC), sprogskolerne og beskæftigelseskurserne er hver især spiret i folkeoplysningens have. Her blev 10. klasser for voksne skabt i 1950’erne, og i dag er de grundstammen i VUC. Det var også aftenskolerne, som etablerede de første sprogskoler. I dag driver både aftenskoler og kommuner sprogskoler. I 1970’erne var det daghøjskolerne, som udviklede de kurser, der kunne hjælpe arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet. Det gør de stadig, men i benhård konkurrence med kommunale jobcentre og private aktører. Når folkeoplysningen har kunnet udfylde denne rolle, hænger det nøje sammen med den pædagogiske og administrative frihed, som vi fungerer under. Det er ikke centralt fastlagte og detaljerede undervisningsplaner eller kanoner, som afgør aftenskolernes eller højskolernes tilbud. Og deltagerne kommer frivilligt, vælger frit og underlægges ikke et rigidt karakter- og eksamenssystem. Fri læring for voksne har skabt uformelle mødesteder på tværs af sociale og aldersskel. Det har skabt grobund for menneskelige og sociale kompetencer. Og det har fostret de nye undervisningstilbud, som kunne matche skiftende tiders behov. I dag afgøres folkeoplysningens fremtid i et samspil mellem debat og udvikling i de folkeoplysende organisationer, kommunernes overvejelser, ønsker og støtte samt ikke mindst det arbejde, som det nye regeringsnedsatte folkeoplysningsudvalg snart skal i gang med. Det er vigtigt, at alle disse gode kræfter tilsammen på én gang sikrer folkeoplysningens frihed og etablerer nogle rammer og en finansiering, som gør det muligt for folkeoplysningen også fremover at give vores bidrag til borgernes personlige udvikling og samfundets sammenhængskraft.