- Frihed og ansvar går hånd i hånd

- Vi skal lære noget hver dag, siger Jesper Hegaard, ny leder af friskolen i Jyllandsgade

FREDERIKSHAVN:- Eleverne skulle gerne komme klogere hjem fra skole - hver dag, siger Jesper Hegaard - og skynder sig at tilføje, at "klogere" ikke nødvendigvis er et udtryk for børnenes evne til at bøje tyske verber, regne med brøker eller løse andengradsligninger. - Det kan lige så vel være en større social forståelse, at blive bedre til at acceptere hinanden eller bedre til at udtrykke sig kreativt eller musikalsk. Jesper Hegaard startede efter vinterferien som ny leder på Frederikshavn Friskole. De seneste fem år har han arbejdet på Brovandeskolen, en stor friskole med 150 elever i Skagen. Nu er den daglige arbejdsplads de mere ydmyge rammer i rundbuehallen i Jyllandsgade, hvor de 18 elever og tre lærere fra Frederikshavn Friskole har til huse. Friskolemand - Jeg synes, det er en stor udfordring at være med til at udvikle en nystartet friskole, at virkeliggøre nogle pædagogiske tanker, siger Jesper Hegaard, der er friskolemand om en hals. - Det er en fantastisk mulighed, vi har her i Danmark. Alle, der mener, at de kan lave en skole, der er bedre end folkeskolen, har chancen. I andre lande forstår man det ikke, men med friheden hører ansvaret, siger Jesper - og hentyder ikke bare til den lovmæssige pligt til at udstyre børnene med gode faglige egenskaber, men også den moralske pligt til at uddanne hele mennesker. Fra sine år som underviser på efterskoler husker Jesper Hegaard forskellen på elever, der kom fra folkeskolen og fra friskolen. - På en friskole er der ofte en anderledes ligeværdighed mellem børn og voksne. Læreren er en voksen kammerat. Vi er lidt som en stor familie, hvor alle tager sig af hinanden. Den nære omsorg børnene imellem er helt afgørende, siger Jesper Hegaard. Mange udtryksformer Han understreger, at friskolen skal ses som et alternativ til folkeskolen - ikke til Heldagsskolen. - Vi er tre lærere her på skolen og vi har ikke det professionelle behandlerapparat, der skal til over for børn med særlige problemer. Vi er nødt til at sætte fagligheden højt, men vi har også muligheden for at rydde skemaet i 14 dage og for eksempel sætte fokus på en bestemt historisk periode og lade det munde ud i et vikingespil eller lignende. Det er vigtigt, at satse på andre udtryksformer end blot det skriftlige. Når børnene starter i skolen, har de 1.000 udtryksformer. Der må ikke blot være en enkelt tilbage, når de forlader skolen. Gratis styresystem På Brovandeskolen var Jesper Hegaard it-ansvarlig og opbyggede skolens netværk af computere. 70 arbejdsstationer, printere, netværk og servere for sølle 30.000 kr. Arbejdsstationerne arvede skolen fra forskellige firmaer, der stod og skulle udskifte maskinparken, og ved at bruge styresystemet Linux, der bygger på såkaldt OpenSource, der er gratis og frit tilgængeligt for alle, har alle elever og lærere egen hjemmeside og adgang til deres filer uafhængigt af hvilken pc, de benytter og uafhængigt af, hvor på skolen de arbejder. It-erfaringerne fra Brovandeskolen vil Jesper Hegaard nu overføre til Frederikshavn Friskole. Rigtigt og forkert - Computeren er et hjælpemiddel akkurat som lommeregneren. Vi skal give eleverne redskaber til at sortere i det hav af informationer, de kan hente på nettet. Søger de på ordet "konzentrationslejr" og er så uheldige at havne på nynazisternes hjemmeside, hvad så? Evnen til at skelne mellem rigtigt og forkert begrænser sig ikke til internet og computere. Det gælder for hele livet og er en af forældrenes og skolens vigtigste og måske sværeste opgaver, siger Jesper Hegaard. - Åbner vi for fjernsynet, bombardes vi med fordummende amerikaniseret sæbe-tv. Derfor er det så vigtigt at uddanne selvstændigt tænkende og kritiske individer.