Lokalpolitik

Frihed skaber udvikling

Flemming Møller Mortensen, (S) giver (14.5.) udtryk for, at større frihed til kommunerne gør Danmark grimmere.

En nylig vedtaget ændring af planloven tillader 29 kommuner muligheden for at planlægge udvidelser af boligområder i landzone og bolig og erhverv i kystnærhedszonen. Rebild og Vesthimmerlands Kommuner er blandt de 29 kommuner, som fremadrettet får større frihedsgrader; større frihed til evt. at opprioritere en landsby i fremgang ved at give muligheden for planlægning af boliger uden for bygrænsen. Vil de respektive byråd og med dem borgmestrene tillade udvikling af lokalsamfundene, såfremt det skulle gøre byerne eller landområderne grimmere? Naturligvis ikke. Det er i dag tilladt at drive erhverv fra tidligere landbrugsbygninger, hvor ikke mindst Socialdemokraterne gerne så at disse erhverv blev flyttet ind i erhvervsområderne ved de større byer - en flytning som ville betyde tab af arbejdspladser i landområderne og dermed en større risiko for, at borgerne flytter fra disse områder. Den nye lovgivning tillader nu, at disse erhverv lokaliseret i tidligere landbrugsbygninger kan udvides med op til 500 m2, såfremt det ikke forudsætter udarbejdelse af lokalplan. Vedtagelsen af den nye planlov giver nu Vesthimmerlands Kommune mulighed for lettere at planlægge i kystnærhedszonen (fra 300 m til 3 km ind i landet). De skræmmebilleder som oppositionen har fremmalet om, at der nu frem over vil blive opført store hoteller og varehuse tæt på stranden, således at man kan soppe og shoppe på samme tid - holder ikke vand. Ideen er naturligvis at man kan planlægge for nybyggeri, der hvor der i forvejen er byggeri eller foretage udvidelser på de føromtalte landbrug, som ligger op til 3 km fra strandkanten. Det vil langs med Limfjordskysten give uanede muligheder for at optimere kystturismen, for såvel udlejning af sommerhuse, campingovernatninger og nye muligheder for bed and breakfast. Det nye planlægningsværktøj skaber ingen revolution, men det giver muligheder for byrådene i de 29 kommuner; der vil uomtvisteligt blive mere dynamik i de områder, hvor nybyggeri og udvidelse af eksisterende bygninger bliver muligt. Lokalbefolkningen får fornyet energi til at kæmpe for en skole, der får flere elever og et foreningsliv der får mulighed for at udbyde flere tilbud. Socialdemokraterne truer med at rulle disse frihedsmuligheder tilbage, såfremt de efter et valg skulle have opnået magten. Det er min klare opfattelse, at byrådene i Rebild- og Vesthimmerlands kommuner er glade for de nye frihedsgrader, og man skal vist være "meget rød" for at tro på at sådanne konstruktive forandringer skulle gøre Himmerland grimmere.