Skolevæsen

Frihed under ansvar

Flere kommunale områder har nu kontraktstyring

STØVRING:De skrev under alle som een. Borgmester Anny Winther først og derefter lederne af de forskellige områder, som nu har kontrakt med kommunen. Hver enkelt kontrakt fik et ord med på vejen i den rækkefølge, som byrådet havde fået forelagt sagerne. I denne valgperiode har byrådet ønsket, at så mange egnede områder inden for kommunen bliver underlagt kontraktstyring. Allerede nu har fem områder haft systemet og de fik ved seancen på rådhuset i går fornyet deres kontrakter med to år. Skoleinspektør Arne Kristoffersen, Bavnebakkeskolen, gjorde dog klart, at samtlige personalegrupper i samarbejdsudvalget havde frarådet ham at skrive under, og det havde gjort skolebestyrelsen betænkelig. Selv gik han dog i princippet ind for kontrakterne. Lige bag ordene fornemmede man ønsket om større bevillinger og de ansattes skepsis over selvstyre i sparetider. Til gengæld kan områderne selv forvalte deres midler år for år og kan spare op til større investeringer. Hver øre skal altså ikke bruges for at sikre sig samme budget det følgende år. Anny Winther fremhævede ved underskrivelsen af de foreløbig 15 kontrakter, at de gerne skulle give ledere og ansatte større frihed og dermed større tilfredsstillelse. Kontrakterne er også et af svarene på de konstante udfordringer kommunerne møder i disse år. Hun fremhævede, at brugernes syn på det offentlige har ændret sig. Brugerne er ikke i tvivl om ønsker og rettigheder i dag. Hun hilste i øvrigt den tekniske udvikling velkommen. - Vi nyder at kunne komme i hurtig kontakt med hinanden, man behøver ikke længere vente på en telefon ringer, konstaterede borgmesteren videre. Hun kom desuden ind på, at der i løbet af den sidste sommer blev skabt bred politisk enighed om at kikke på kommunerne, amterne og statens opgaver og deres foredeling. En kommission er nedsat og den skal aflsutte sit arbejde i år, sådan der er tid næste år til den politiske debat. - Så må vi se, hvor langt vi er nået, om vi skal have valg til ny enheder, fortsatte Anny Winther. Borgmesteren så i øvrigt frem til en formuleret servicestrategi, som er drøftet i økonomiudvalget og nu skal til drøftelse i alle udvalg. Hun hilste velkommen, at alle i fremtiden kan udfordre den kommunale opgaveløsning. - I det ny år skal vi alle være omstillingsparate og villige til at indgå i dialog, sluttede Anny Winther. Fungerende kommunaldirektør Erik Odder kommenterede arbejdet med kontrakterne, da de var underskrevet. På et tidspunkt havde han bedt de forskellige udvalgssekretærer om at fjerne de elementer i kontrakterne, som man jo godt vidste ikke var mulige. Der havde under udarbejdelsen af kontrakterne været en del kreativ tænkning og ønsketænkning, som altså ikke nød fremme, som det hedder på jurasprog. Efter i går har herefter institutionen Tumlehøj og Øster Hornum Børnehave kontraktstyring. Det samme har tandplejen, biblioteket, kommunens tømrerværksted, forsyningsvirksomheden, området for parker, legepladser og rabatter, Bavnebakkeskolen, Suldrup skole, Kirketerpskolen, musik- og billedskolen samt forvaltningerne på rådhuset.