Frihedsbegrebet skamrides

UDBRYDERE Politik er at prioritere. Det er det bl.a., fordi de økonomiske muligheder ikke er ubegrænsede. Derfor er det de politiske holdninger, der styrer, hvad der skal opprioriteres, og hvad der skal prioriteres lavere eller direkte fravælges. Hvad der er en offentlig opgave og dermed finansieres af skatteyderne, og hvad der er en privat sag, er ligeledes styret af politiske holdninger.

Set med liberale øjne er sygdom ikke en privat sag. Det er en skæbne, der rammer, hvorfor det er en naturlig opgave for fællesskabet at skabe det bedst mulige netværk til at afhjælpe og forebygge sygdom. Seksualitet derimod må vel anses for at være en privat sag, som det offentlige ikke bør blande sig i. Det mener oppositionen - og desværre seks Venstre-medlemmer af Folketinget med den politiske ordfører Jens Rodhe i spidsen - desværre ikke. De opfatter åbenbart visse former for seksuel orientering som en sygdom. I hvert fald mener de, at det er en samfundsopgave at sikre enlige lesbiske kvinder skatteyderbetalt adgang til kunstig befrugtning. De vil ad lovgivningens vej sikre, at det offentlige sygehusvæsen bruger ressourcer på raske lesbiske kvinder, der ikke kan få børn af den grund, at deres seksuelle orientering ikke betinger, at de kan befrugtes ad naturlig vej. Hvornår er det blevet udtryk for god liberal tankegang, at man både kan blæse og have mel i munden? Eller hvornår er det blevet god liberal latin, at hvis du foretager nogle personlige valg her i tilværelsen, så behøver det ikke at få nogle konsekvenser, for det offentlige kommer og reder trådene ud for dig? Er jeg blot en gammel og reaktionær formørket sjæl, når jeg forarges dybt over, at altså også visse liberale politikere vil bruge det offentlige sygehusvæsens kræfter på den slags, når kræftsyge samtidig må vente på at komme i en livsnødvendig behandling på grund af manglende kapacitet? Eller når hjertepatienter ligeledes må vente og risikere at dø af deres sygdom i ventetiden? Til trods for at det danske sygehusvæsen ikke har tilstrækkelige bevillinger og dermed heller ikke de nødvendige kræfter til at behandle alvorlige sygdomme optimalt, mener et folketingsflertal åbenbart, at det er forsvarligt yderligere at belaste dette sygehusvæsen. At kvinder ikke kan få børn med hinanden er i den personlige friheds navn blevet til et samfundsproblem, hvor det offentlige træder til. Det må da vist siges at være den værste skamridning af frihedsbegrebet, frisindet og den liberale tankegang i nyere tid. Jens Rohde derimod smiler bredt og kaldte på afstemningsdagen hele den pinlige affære for en stor dag for folkestyret og frisindet. Vi andre siger velbekomme! Samtidig undrer man sig over, hvor langt en politisk ordfører for et regeringsbærende parti egentlig kan gå og stadigvæk være politisk ordfører. Det er ikke første gang, statsministeren og regeringen bringes i en prekær situation af denne politiske ordfører, for hvem liberal og borgerlig tankegang ind imellem forveksles med, at man bare kan gøre, som man nu selv vil uden i øvrigt at tage hensyn til noget. Hvem husker således ikke, hvordan den selvsamme ordfører demonstrativt udeblev fra den gudstjeneste, der markerer Folketingsårets åbning og i stedet gik i kondicenter? Præsten, der skulle prædike, passede ikke politikeren. I stedet for at opfatte sig selv som en del af et forpligtende fællesskab, valgte Jens Rodhe igen at skamride frihedsbegrebet ved blot at gå sine egne veje. Ingen tvivl om, at både Jens Rodhe og de andre fem borgerlige folketingsmedlemmer er i deres fulde ret til at handle, som de gør. Ligesom jeg og andre er i vores fulde ret til at tage afstand fra deres misforståede, deres illoyale og deres uværdige sololøb i forhold til deres partifæller, i forhold til det andet regeringsparti og ikke mindst i forhold til de reelt syge mennesker, som i dag må vente på den optimale behandling - eller i forhold til de børn, der ad politisk vej fratages muligheden for at få en far. Folks seksuelle orientering er ikke noget, samfundet skal blande sig i. Det er lige netop det, der sker i dette tilfælde. Det har intet med frisind eller liberalisme at gøre. Som liberal krummer jeg tæer over de seks Venstre-udbrydere. [ Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: fja@jammerbugt.dk.