Stofmisbrug

Friis: Rets- sikkerheden er vigtigst

Venstremedlem uenig med partifælle og borgmester

AALBORG:- Retssikkerheden vejer efter min mening tungere end alt andet, og derfor er jeg også uenig med borgmesteren i at loven bør laves om, så et værtshus kan fratages sin bevilling, selv om sagen ikke er afsluttet ved domstolene. Byrådsmedlem Signe Friis (V) tager afstand fra bevillingsnævnets henvendelse til Folketingets partier med anmodning om, at bevillingsloven bliver strammet. Dermed tager hun også afstand fra sin egen partifælle Peter Reinaus holdning i sagen. Han er ligesom borgmesteren medlem af bevillingsnævnet, der i enighed ønsker en lovændring. Sagens konkrete bagggrund er værtshuset Fedtebrød, som bevillingsnævnet har frataget bevillingen efter at politiet to gange har lukket stedet på grund af hashrygning og salg af hash. Første gang slap værtshuset med en advarsel, men da bartenderen stod og solgte hash over disken, tog bevillingsnævnet sin alvorligste sanktionsmulighed i brug. Ejeren Bent O. Rasmussen klagede til byrådet over nævnets afgørelse. Men her var der ingen hjælp at hente, og derfor indbragte han sagen for retten. Værtshusholderen har netop tabt sagen ved byretten og ankede straks til landsretten. Det har opsættende virkning, så han beholder indtil videre bevillingen. I et svar til Per Clausen, der er folketingskandidat for Enhedslisten, skriver borgmesteren at henvendelsen til Folketingets partier om en stramning af loven skyldes hensynet til retsbevidstheden. Medlemmerne af bevillingsnævnet mener det er krænkende for retsbevidstheden, at Fedtebrød stadig sælger øl og spiritus, selv om værtshuset er frakendt bevillingen. - Men selv om det da kan være irriterende, er det helt afgørende, at vi også i den type sager har en retssikkerhed, som sikrer den enkelte borger. Tænk sig, hvis domstolene i sidste ende kende bevillingsnævnets afgørelse ugyldig og værtshuset i den mellemliggende tid havde været frataget sin bevilling. Dels ville det være urimeligt over for restauratøren, dels ville kommunen risikere et stort erstatningskrav. Nej, vi er nødt til at følge spillets regler og afvente sagens endelige udfald, siger Signe Friis. Hun stemte selv i byrådet for en stadfæstelse af bevillingsnævnets afgørelse. Per Clausen har egentlig stillet sit spørgsmål til byrådets åbne spørgetid. Men borgmesteren har valgt at svare ham skriftligt. Det er Per Clausen utilfreds med. - Begrundelsen er, at sagen ikke vedrører kommunale forhold. Jeg mener, at dette argument er opfundet til lejligheden, fordi borgmesteren ønsker at begrænse debatten om denne sag. I byrådets spørgetide ville jeg således have mulighed for at følge op med supplerende spørgsmål og kommentarer, siger han. Per Clausen er ligesom Signe Friis bekymret for retssikkerheden.